Wyniki głosowania indykacyjnego w wyborach kandydata na dziekana WNKS UW

Data zebrania wyborczego 8.05.2024

Liczba oddanych głosów: 45
Liczba głosów ważnych: 42

Liczba głosów oddanych na kandydatów:
1) Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska: 29
2) Dr hab. Tomasz Rakowski: 9
3) Dr hab. Tomasz Jeż, prof. UW: 8
4) Dr Hab. Anna Horolets, prof. UW: 1
5) Dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. UW: 2
6) Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. UW: 2
7) Dr hab. Monika Rekowska, prof. UW: 2
8) Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec: 1
9) Prof. dr hab. Iwona Lindstedt: 1
10) Dr hab. Jakub Adamski, prof. UW: 1

W głosowaniu wybrano:
1) Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska
2) Dr hab. Tomasz Rakowski
3) Dr hab. Tomasz Jeż, prof. UW

Komisja skrutacyjna:
dr Paweł Siechowicz; dr Renata Sulewska; dr hab. Hubert Wierciński

Przewodnicząca zebrania wyborczego
prof. dr hab. Agnieszka Kościańska

Wybory dziekańskie na WNKS

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia Kolegium Elektorów Wydziału, że wybory indykacyjne kandydatów na dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce odbędą się dnia 8 maja 2024, a wybory kandydata na dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce 22 maja 2024.

Szczegółowy przebieg głosowania indykacyjnego:
W pierwszej kolejności spośród elektorów wyłonimy członków komisji skrutacyjnej (chętni proszeni o kontakt z Przewodniczącą WKW Agnieszką Kościańska akoscianska@uw.edu.pl do 8.05 do godz. 8:30).
Przyjęcie składu komisji skrutacyjnej odbędzie się w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem systemu USOS.
Następnie przejdziemy do głosowania indykacyjnego, za pośrednictwem systemu Ankieter. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna rozpocznie liczenie. Wyniki ogłosimy drogą mailową. Przypominam, że w głosowaniu indykacyjnym każdy członek Kolegium Elektorów Wydziału może zgłosić nie więcej niż dwie kandydatury (szczegóły: Statut UW, par. 59).
Wybór składu Komisji Skrutacyjnej w systemie USOS: 08.05 w godz. 9-10;
Wybory indykacyjne kandydatów na dziekana w systemie Ankieter: 8.05 w godz. 11:00-15:00.

Wybory kandydata na Dziekana WNKS odbędą się w systemie USOS, 22.05 w godzinach 9:00-15:00, ewentualna 2 tura w godz. 16-22 (obowiązuje kworum).

Przypominamy, że w skład Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce wchodzą wszyscy pracownicy samodzielni oraz przedstawiciele innych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW
Prof. dr hab. Agnieszka Kościańska
Przewodnicząca WKW

ERC Advanced Grant dla prof. Grażyny Jurkowlaniec

Z dumą i radością informujemy o przyznaniu prof. dr hab. Grażynie Jurkowlaniec Advanced Grant przyznanego przez European Research Council na realizację projektu: Scholars, Animals, Images, Geographies, and the Arts: De-exoticizing Eastern Europe in the Early Modern Period  (SAIGA).

Prof. G. Jurkowlaniec jest pierwszą kobietą, która realizować będzie taki grant z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych w Polsce, jest też pierwszą pracowniczką w krótkiej historii WNKS, która odniosła taki sukces!

Więcej informacji na stronie: https://www.uw.edu.pl/dwa-erc-advanced-grants-dla-uw/

Mgr Olga Załęska (WNKS) stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z przyjemnością informujemy, że mgr Olga Załęska, podopieczna dr hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz prof. UW (WNKS), została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy!

Więcej (w tym pełna lista stypendystów)

Harmonogram wyborów 2024 na WNKS

Wydziałowa Komisja Wyborcza prezentuje harmonogram wyborów w semestrze letnim 2023/2024 na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce:

Wybory do Senatu UW

  • 25.03, godzina 15:00 – spotkanie z kandydatką do Senatu UW, dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz, prof. ucz. [platforma zoom https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94829714768]
  • 15.04 – wybory do Senatu UW na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce [USOS], głosują profesorowie i profesorowie uczelni

Wybory Dziekana WNKS

  • 8.05 – głosowanie indykacyjne [Ankieter], głosują członkowie Kolegium Elektorów Wydziału
  • 22.05 – wybory Dziekana WNKS [USOS], głosują członkowie Kolegium Elektorów Wydziału

Wybory do Rad Instytutów

  • 13-14.05 – wybory do Rad Instytutów [USOS] w kuriach innych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (do Rad Instytutów wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy)

Wybory Dyrektorów Instytutów

  • 3-4.06 – wybory Dyrektorów [USOS], głosują członkowie Rad Instytutów

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW
prof. dr hab. Agnieszka Kościańska
Przewodnicząca WKW

Wybory do Senatu UW na WNKS – debata i ogłoszenie wyborcze

Debata

Wydziałowa Komisja Wyborcza WNKS zaprasza na spotkanie z kandydatką do Senatu UW, dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz, prof. ucz.: 25.03.2024, godzina 15:00, platforma zoom [https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94829714768]

Przypominamy, że wybory senatorów przebiegają dwutorowo. Senatorów wybierają członkowie Kolegium Elektorów UW oraz profesorowie i profesorowie uczelni na poszczególnych wydziałach (każdy wydział wybiera jednego senatora). Prof. Radkowska-Walkowicz jest kandydatką w wyborach na naszym wydziale: http://ukw.uw.edu.pl/text.php?action=view&id=245&cat=7

Debatę poprowadzi wiceprzewodniczący WKW, dr hab. Michał Wardzyński, prof. ucz. (osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, a chciałyby zadać pytanie, proszone są o przesłanie go na adres prof. Wardzyńskiego: m.wardzynski@uw.edu.pl).

Wybory do Senatu UW

Wydziałowa Komisja zawiadamia, że dnia 15.04.2024 odbędą się wybory członka Senatu UW na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce. Wybory odbędą się za pośrednictwem systemu USOS.

Przebieg głosowania zdalnego:

  • Wybór komisji skrutacyjnej: Zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej – do godziny 8:30 na adres przewodniczącej WKW prof. Agnieszki Kościańskiej (akoscianska@uw.edu.pl). Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej w godzinach 9-10 (system USOS).
  • Głosowanie w wyborach na członka Senatu UW za pośrednictwem systemu USOS w godzinach 11-17. Głosują profesorowie i profesorowie uczelni. Obowiązuje kworum.

Instrukcja:

Aby zagłosować za pośrednictwem systemu USOS, należy w czasie trwania głosowania zalogować się, wejść do działu „Dla wszystkich” i tam wybrać kategorię „Wybory” LUB wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index, wtedy po zalogowaniu pojawi się strona z listą dostępnych wyborów. Następnie należy kliknąć „Głosuj” i oddać głos. Po rozpoczęciu głosowania dostaniecie Państwo też link kierujący bezpośrednio do odpowiedniego miejsca w systemie USOS.

Jeżeli jesteście Państwo uprawnieni do głosowania, a po rozpoczęciu głosowania nie widzicie odpowiednich wyborów w systemie USOS, prosimy o niezwłoczny kontakt z przewodniczącą WKW (akoscianska@uw.edu.pl).

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW
prof. dr hab. Agnieszka Kościańska, Przewodnicząca WKW

Wybory przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Kolegiów Elektorów Wydziałów na kadencję 2024/2028

W dniu 16 lutego 2024 r. o godzinie 16:00 odbędą się wybory przedstawicieli osób doktoranckich do Kolegiów Elektorów Wydziałów. Wybory będą trwały 72 godziny i zostaną przeprowadzone zdalnie przy użyciu narzędzia Ankietero. 19 lutego wieczorem uczestnicy głosowania otrzymają protokoły wyborcze.

Szczegóły są zamieszczone na stronie internetowej Samorządu Doktorantów: https://doktoranci.uw.edu.pl/wybory/kolegia-elektorow-wydzialow/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Jagody Janiszewskiej-Cardone

Uprzejmie informujemy, że dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 w sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Aleksandry Jagody Janiszewskiej-Cardone. 

Tytuł rozprawy: „Modyfikacje w niderlandzkich portretach donatorskich piętnastego i pierwszej połowy szesnastego wieku. Antropologia sprawczości i obecności” (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Antoni Ziemba

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski (recenzja)
prof. dr hab. Marek Walczak (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
w języku polskim: zawiadomienie
w języku angielskim: notification

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: link

Budynek WNKS w dniach 22 grudnia – 2 stycznia

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024 budynek WNKS będzie zamknięty.