Godziny dziekańskie 21 marca od godz. 15:00

Informujemy, że we wtorek 21 marca 2023 r. od godz. 15:00 na WNKS obowiązują godziny dziekańskie.

Cykl warsztatów UW „Mediacja od A do Z”

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW zaprasza Studentki i Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w cyklu warsztatów „Mediacja od A do Z”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: mediacje@uw.edu.pl
Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji: https://mediacje.wpia.uw.edu.pl/

Wykład Petera Ratcliffe’a, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii

Serdecznie zapraszamy na wykład pt. Understanding cellular oxygen sensing mechanisms: adventures of a physician in discovery science oraz Q&A z udziałem publiczności, przygotowany z myślą o studentach i pracownikach UW.

W 2019 roku brytyjski naukowiec wraz z Williamem Kaelinem i Greggiem Semenzą otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za swój wkład w odkrycie procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian.

Kiedy?
16 marca 2023 r., godz. 13:30-15:00

Gdzie?
Aula A+B, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

UWAGA!
Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Obowiązuje rejestracja przez formularz zgłoszeniowy.
Link do rejestracji: https://cwid.uw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-spotkanie-z-noblista/

Inicjatywa Nobel Prize Inspiration Initiative to międzynarodowy program, dzięki któremu laureaci Nagrody Nobla mogą dzielić się inspirującymi historiami i spostrzeżeniami ze środowiskiem akademickim, a zwłaszcza młodymi badaczami i studentami. Na uczelniach i w ośrodkach badawczych odbywają się spotkania, które są następnie rejestrowane i udostępniane szerszej publiczności. Pomysłodawcami inicjatywy i głównymi organizatorami działań są Nobel Prize Outreach, firma zarządzająca komunikacją medialną Nagrody Nobla, wraz z firmą AstraZeneca.

 

// ENG //

Take part in an extraordinary event, a lecture ‘Understanding cellular oxygen sensing mechanisms: adventures of a physician in discovery science’ along with the Q&A session with sir Peter J. Ratcliffe, Nobel Prize Laureate in Physiology or Medicine, dedicated to students and employees of the University of Warsaw.

In 2019, the British scientist, together with William Kaelin and Gregg Semenza, was honored with the Nobel Prize in Physiology or Medicine for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.

WHEN?
16 March 2023 r., 13:30-15:00

WHERE?
Lecture Hall A+B, Biological and Chemical Research Centre, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

BE AWARE
The meeting will be held in English. We do not provide simultaneous translation. Please register for the event: register form.

Registration link: https://cwid.uw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-spotkanie-z-noblista/

The Nobel Prize Inspiration Initiative (NPII) is a global programme designed to help Nobel Laureates share their inspirational stories and insights. By taking Nobel Laureates on visits to universities and research centres around the world, and by capturing their thoughts on video, the Initiative seeks to bring the Laureates into closer contact with the worldwide scientific community, and especially with an audience of young scientists. The Initiative is organised by Nobel Prize Outreach, the company managing media rights for the Nobel Prize, in partnership with AstraZeneca.

Godziny dziekańskie 21 lutego

Zawiadamiamy, że w dniu 21 lutego 2023 (wtorek) na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW obowiązują godziny dziekańskie.

Zbiórka dla ofiar tragicznego trzęsienia w Turcji i Syrii

Przekazujemy informację o zbiórce dla ofiar tragicznego trzęsienia w Turcji i Syrii prowadzonej przez Wydział Orientalistyczny UW.

Szczegółowe informacje na stronie: http://orient.uw.pl/ oraz w  piśmie 

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady WNKS

W dniach 31.01-01.02.2023 odbyły się wybory uzupełniające do Rady WNKS w kurii innych nauczycieli akademickich.  Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że nowym członkiem rady został dr Tomasz Górny.
Przewodnicząca WKW
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.

Wybory uzupełniające do Rady WNKS

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniach 31.01-01.02.2023 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kurii innych nauczycieli akademickich – 1 mandat do obsadzenia.

Zebranie wyborcze odbędzie się w formie zdalnej.

Przebieg głosowania zdalnego:
Kandydatów prosimy zgłaszać drogą mailową do przedstawicielki WKW Agnieszki Gołębiowskiej (agolebiowska@uw.edu.pl) do 31.01 do godz. 10. Najpóźniej do godz. 12 otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia, a kandydaci prośbę o przesłanie pocztą elektroniczną zgód na kandydowanie i oświadczeń, że spełniają warunki biernego prawa wyborczego. Zgody i oświadczenia trzeba przesłać do 31.01 do godz. 15 (też na adres agolebiowska@uw.edu.pl). Oryginały prosimy zostawiać w Bibliotece Instytutu Muzykologii (Krakowskie Przedmieście 32 – pałac Tyszkiewiczów-Potockich, klatka C, pok. C 5).

Głosowanie za pośrednictwem systemu USOS odbędzie się 01.02 w godz. 8:00-15:00; ewentualna druga tura godz. 16-17; ewentualna 3 tura godz. 18-19.
Ogłoszenie wyników drogą mailową po każdej turze.

Instrukcja:
Aby zagłosować za pośrednictwem systemu USOS należy w czasie trwania głosowania zalogować się, wejść do działu „Dla wszystkich” i tam wybrać kategorię „Wybory” LUB wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index, wtedy po zalogowaniu pojawi się strona z listą dostępnych wyborów. Następnie należy kliknąć „Głosuj” i oddać głos. Po rozpoczęciu głosowania dostaniecie Państwo też link bezpośrednio kierujący do odpowiedniego miejsca w systemie USOS.

Jeżeli jesteście Państwo uprawnieni do głosowania, a po rozpoczęciu głosowania nie widzicie odpowiednich wyborów w systemie USOS, prosimy o niezwłoczny kontakt z przewodniczącą WKW (akoscianska@uw.edu.pl).

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.
Przewodnicząca WKW

Nagrody dla dysertacji doktorskich obronionych w WNKS

Z przyjemnością informujemy o nagrodach, jakie otrzymały w 2022 doktorantki naszego Wydziału:

  • dr Izabela Mrzygłód za dysertację Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym, napisaną pod kierunkiem zmarłego prof. dr.hab. Włodzimierza Borodzieja (1956-2021), obronioną w październiku 2021 na WNKS, otrzymała I nagrodę im. Inki Brodzkiej-Wald oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. 
  • dr Magdalena Herman za dysertację Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (nauki o sztuce), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Jurkowlaniec otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. 

Budynek WNKS zamknięty 23.12.2022-01.01.2023

W dniach 23.12.2022-01.01.2023 r. sekcja finansowa i budynek administracyjny WNKS będą zamknięte.
Zapraszamy od 2 stycznia 2023 r.

Wewnętrzny Panel Badawczy UW: ECTS i gratyfikacje pieniężne dla studentów

Niedawno, wysiłkami Pracowników Wydziału Psychologii ruszył Wewnętrzny Panel Badawczy UW, umożliwiający Studentom branie udziału w badaniach naukowych Badaczy z UW, za co mogą otrzymać 1 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz szansę na dodatkowe gratyfikacje pieniężne.
Panel jest już szczegółowo opisany w USOS:
Infomracje na temat panelu można znaleźć także na Facebooku: