Zawiadomienie o publicznej rozprawie doktorskiej mgr Agnieszki Jeż

Dnia 4 października 2023 r. o godz. 15.00 na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego w sali nr 108 (tzw. szklany budynek) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Jeż.

Tytuł rozprawy: Muzyka i taniec w syjonistycznych ruchach młodzieżowych w II Rzeczpospolitej w świetle publikacji i materiałów archiwalnych

Promotor: dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci:
dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr hab. Bożena Muszkalska (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek, prof. emerita (Uniwersytet Warszawski)

Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Język obrony: polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: ttps://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/agnieszka-jez.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Doroty Tabakiernik

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 października 2023 r. o godz. 1600 w sali 108 budynku Wydziału Nauk
o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Doroty Tabakiernik. 

Tytuł rozprawy:Recepcja Chopina w twórczości kompozytorskiej po 1970 roku. Studium zapożyczeń (streszczenie rozprawy)

Promotor: dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz.

Recenzenci:
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM (recenzja)
dr hab. Barbara Literska, prof. UZ (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie_PL
notification_EN

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: link

Pożegnanie dr Marii Reimann

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej koleżanki i przyjaciółki dr Marii Reimann, antropolożki, badaczki, mądrej i empatycznej naukowczyni.

Była autorką cenionych publikacji na temat dzieci i niepełnosprawności, współtwórczynią Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, aktywną uczestniczką międzynarodowego życia naukowego.
Uczyła nas, jak uprawiać zaangażowaną etnografię, jak stawać po stronie słabszych, jak za pomocą nauki sprawiać, by świat był bardziej znośny.

Łączymy się w bólu z Jej Rodziną i Bliskimi.

Pracownicy i władze Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Artema Sorokuna

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 lipca 2023 r. o godz. 1230 w sali A Wydziału Historii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Artema Sorokuna. 

Tytuł rozprawy:Duchowieństwo prawosławne w diecezji wołyńskiej 1917/21 – 1939” (streszczenie rozprawy)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
Promotor pomocniczy: dr Olga Linkiewicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Antoni Mironowicz (recenzja)
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (recenzja)

Dyscyplina naukowa: historia
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie_PL
notification_EN

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: link

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Agnieszki Hauptman-Fischer

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 czerwca 2023 r. o godz. 1600 w sali 108budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Ewy Agnieszki Hauptman-Fischer. 

Tytuł rozprawy: „Muzyka wokalno-instrumentalna w klasztorach cystersów prowincji śląskiej (1651-1810)” (streszczenie rozprawy doktorskiej)

Promotor: dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Walter-Mazur, prof. UAM (recenzja)
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie_PL
official information_EN

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: link

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Oskara Stefana Lubińskiego

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 maja 2023 r. o godz. 13:00 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, w auli na parterze, ul. Żurawia 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Oskara Stefana Lubińskiego. 

Tytuł rozprawy: „Informal settlements in Havana – grassroots economies and strategies of overcoming marginalisation in the period of late socialism” (streszczenie)

Promotor: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
Promotor pomocniczy: dr Mateusz Laszczkowski

Recenzenci:
dr hab. Natalia Bloch, prof. UAM  (recenzja)
ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
Zawiadomienie.pdf
Information_English.pdf

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: link

„Muzeum. Historia światowa” spotkanie autorskie z Krzysztofem Pomianem

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Krzysztofem Pomianem i promocję książki „Muzeum. Historia światowa” 17 kwietnia o godz. 18:00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW.

Godziny dziekańskie 5 kwietnia od godz. 15:00

Informujemy, że na WNKS ogłoszone zostały godziny dziekańskie w środę 5 kwietnia od godz. 15:00.

Godziny dziekańskie 21 marca od godz. 15:00

Informujemy, że we wtorek 21 marca 2023 r. od godz. 15:00 na WNKS obowiązują godziny dziekańskie.

Cykl warsztatów UW „Mediacja od A do Z”

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW zaprasza Studentki i Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w cyklu warsztatów „Mediacja od A do Z”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: mediacje@uw.edu.pl
Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji: https://mediacje.wpia.uw.edu.pl/