Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Chowaniec-Rylke

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 października 2021 r. o godz. 13:15 w auli Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Anny Marii Chowaniec-Rylke. 

Tytuł rozprawy: „Rzadkie choroby metaboliczne – studium antropologiczne” (streszczenie rozprawy)

Promotor:
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz.

Recenzenci:
dr hab. Izabella Main, prof. UAM: recenzja
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. Uwr.: recenzja

Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie (pdf)
notificiation (pdf)

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).

Seminarium poświęcone pamięci Profesora Włodzimierza Borodzieja

Serdecznie zapraszamy na seminarium doktorskie prof. Kochanowskiego i prof. Majewskiego poświęcone zmarłemu 11 lipca Włodzimierzowi Borodziejowi, który je ponad dwadzieścia lat temu zainicjował i który był także jego współprowadzącym. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu kilka obszarów działalności prof. Borodzieja, także tych mniej znanych – od  Kancelarii Sejmu na początku lat 90. do ogólnoeuropejskiego projektu poświęconego okupacji, którego rezultat – monumentalna, anglojęzyczna edycja dokumentów ukazała się we wrześniu tego roku. Referentami będą (w planowanej kolejności): dr Wojciech Kulisiewicz, prof. Paweł Kowal, dr Katrin Steffen, mgr Joanna Urbanek, dr Raphael Utz, prof. Maciej Górny i prof. Tatjana Toensmeyer.

Współorganizatorem seminarium jest Katedra Historii Kultury Instytutu Historii Sztuki UW, ostatni projekt uniwersytecki, w który zaangażował się prof. Borodziej.

Termin: 21 października o godz. 17-19.30
Seminarium odbędzie się online. Link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/86417492193?pwd=dUNEY01EL3pGNHFJdVM0b3hzT3FQZz09
Meeting ID: 864 1749 2193

4EU+ Alliance – kursy intensywne/workshops

W ramach Alliance 4 EU+, projekt L’Humanisme européen : questionnements de longue durée (Humanizm europejski: kwestia długiego trwania) zapraszamy na warsztaty naukowe Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku przeznaczone dla historyków średniowiecza i nowożytności z Sorbonne Université, Uniwersytetu Warszawskiego i Università degli studi di Milano.

Warsztaty organizują: prof. Elisabeth Crouzet-Pavan (historia średniowieczna), Denis Crouzet (historia nowożytna) – Faculté des Lettres de Sorbonne Université – UFR d’histoire et Centre Roland Mousnier (UMR 8596 Paris) oraz dr hab. Jerzy Pysiak (historia średniowieczna) – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce i prof. Marina Benedetti (historia średniowieczna) – Università degli studi di Milano, Dipartimento di Studi Storici.

Przedmiotem rozważań uczestników będą następujące wątki:

 1. warunki i okoliczności, w których humanizm kształtował związki między władzą a piśmiennictwem, zarówno pod względem treści, jak formy twórczości piśmiennej,
 2. okoliczności, w których, w kontekście interakcji między władzą a pismem i piśmiennictwem, piśmiennictwo i twórczość literacka otrzymały funkcję performatywną,
 3. w jakim zakresie „piśmiennictwo władzy” intencjonalnie powiększyło autorytet i władzę pisma – w jaki sposób piśmiennictwo i pismo stały się reprezentacją (manifestacją) władzy oraz czy i jak władza instrumentalizuje lub sakralizuje pismo i piśmiennictwo,
 4. zbadanie sposobów i praktyk nadawania władzy legitymizacji historycznej z pomocą piśmiennictwa,
 5. zbadanie procesu, w którym – w konsekwencji poddania piśmiennictwa kontroli ze strony władzy – władza staje się głównym tematem twórczości literackiej i nabiera cech monumentalnych.

Organizacja workshopu:

 • Workshop będzie się odbywał w Villa Finaly, Via Bolognese, 163n, 50139 Florencja.
 • W warsztatach weźmie udział 30 uczestników: po 10 osób z każdego z uniwersytetów partnerskich: studenci lub doktoranci oraz 2-3 pracowników naukowo-dydaktycznych (co najmniej ze stopniem doktora).
 • Bardzo serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w warsztatach z przygotowanym referatem wprowadzającym w tematykę warsztatów (do 45 minut).
 • Od studentów lub doktorantów będących uczniami workshopu wymagana jest obecność podczas wszystkich trzech dni warsztatów (13, 14 i 15 stycznia). Każdy z uczestników powinien przygotować referat na temat jednego z proponowanych wątków badawczych, nie dłuższy niż 25 minut, który następnie będzie poddany dyskusji. Językami roboczymi warsztatów są: francuski, włoski i angielski.
 • Uczestnicy są oczekiwani w Villa Finaly w środę 12 stycznia 2021 r. od godziny 16.00, około 19.30 zostanie podana dla wszystkich kolacja. Wszyscy uczestnicy będą zakwaterowani w Villa Finaly od środy 12 stycznia do niedzieli 16 stycznia rano.
 • Wszystkie posiłki będą podawane w Villa Finaly. Koszt pobytu i posiłków pokrywa Sorbonne Université jako organizator warsztatów. Koszty podróży (bilety lotnicze low cost lub kolejowe) pokrywają Uniwersytety macierzyste uczestników.
 • Sobotnie popołudnie 15 stycznia będzie wolne od zajęć, aby umożliwić uczestnikom zwiedzanie Florencji.

Zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak studentów i doktorantów prosimy o zgłaszanie kandydatur do 20 października 2021 r. do północy na jeden z następujących adresów mailowych: pysiak@uw.edu.pl (dr hab. Jerzy Pysiak, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce) lub jaworska-okninska@uw.edu.pl (dr Marta Jaworska-Oknińska, Biuro Współpracy z Zagranicą UW).

Apel w sprawie zagwarantowania pomocy humanitarnej

Odwołując się do dorobku polskiej i światowej humanistyki, uważamy, że bezpieczeństwo publiczne, porządek prawny i polityka powinny stać na fundamentach podstawowych, niezbywalnych praw ludzkich jednostek. Przyglądając się sytuacji na wschodniej granicy Polski uznajemy, że te wartości, na których opiera się kultura polska i cywilizacja europejska, znalazły się dziś w stanie kryzysu. Zagrożone jest zdrowie i życie ludzi, a skali tego przerażającego zjawiska możemy się jedynie domyślać.

Dlatego też kierujemy apel do wszelkich stosownych służb i urzędów w Polsce, w Europie oraz międzynarodowych o natychmiastowe zapewnienie pomocy humanitarnej oraz prawnej osobom przekraczającym granice, przebywającym w strefie stanu wyjątkowego i poza nią. Wnosimy o wdrożenie procedur zgodnych z aktami prawa międzynarodowego, wierząc, że sprawne i humanitarnie przeprowadzone działania doprowadzą do sytuacji, w której bezpieczeństwo Polski i Europy nie będzie stało w sprzeczności z poszanowaniem praw i bezpieczeństwem osób domagających się przyznania statusu uchodźców.

Wiele wskazuje na to, że służby i organizacje z polskiej strony granicy mogą jako jedyne przyjść z doraźnym ratunkiem i stać na straży nie tylko terytorium, ale i wartości, które są dla nas, jako wspólnoty narodowej, najważniejsze. Uznajemy, że to, jak rozstrzygnie się los niewiadomej liczby osób, pozostającej de facto w jurysdykcyjnej próżni pomiędzy polskimi i białoruskimi służbami mundurowymi, będzie miarą naszego człowieczeństwa oraz wskaźnikiem praktykowanych przez nas wartości kulturowych. Wierzymy, że jako wspólnota zdamy ten egzamin.

dr hab. Jakub Adamski
mgr Paweł Bagiński
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska
dr hab. Irena Bieńkowska
mgr Magda Bodzan
mgr Anna Chowaniec
dr Agnieszka Chwiłek
dr Piotr Cichocki
dr hab. Marek Czapelski
mgr Michał Głuszek
dr Mariusz Gradowski
mgr Agnieszka Gołębiowska
mgr Magdalena Góralska
mgr Karol Górski
dr hab. Anna Horolets, prof. ucz.
dr Agata Hummel
mgr Justyna Jasionowska
mgr Agnieszka Jeż
dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.
prof. dr hab. Małgorzata Karpińska
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.
mgr Małgorzata Kowalska
dr Amanda Krzyworzeka
mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska
dr Mateusz Laszczkowski
dr Magdalena Lejman
dr hab. Agnieszka Leszczyńska
dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz.
dr Wojciech Lipiński
dr hab. Magdalena Lubańska
mgr Oskar Lubiński
dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek
dr Sylwia Makomaska
dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. ucz.
dr Maria Małanicz-Przybylska
dr Aneta Markuszewska
mgr Karolina Morawska
dr Karolina Mroziewicz
dr Katarzyna Naliwajek
mgr Anastasiya Niakrasava
dr hab. Tomasz Nowak
mgr Maria Opałka
dr Małgorzata Owczarska
dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz.
dr Helena Patzer
mgr Natalia Pomian
mgr Anna Ptak
dr hab. Jerzy Pysiak
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz.
dr hab. Tomasz Rakowski
dr Maria Reimann
dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka
dr Paweł Siechowicz
dr hab Sławomir Sikora
mgr Marcin Skupiński
dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz.
dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
mgr Justyna Szymańska
prof. dr hab. Wojciech Tygielski
prof. dr hab. Jerzy Sławomir Wasilewski
dr Katarzyna Waszczyńska
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
prof. dr hab. Antoni Ziemba
prof. dr hab. Hanna Magdalena Zowczak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Mrzygłód

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 października 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Mrzygłód. 

Tytuł rozprawy: „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym” (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Recenzenci:
dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN: (recenzja)
prof. dr Philipp Ther: (recenzja)

Dyscyplina naukowa: Historia
Język obrony: Polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym. Link zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: amarkowski@uw.edu.pl.
Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10.00 w dniu 04.10.2021 r. do godz. 18.00 w dniu 10.10.2021 r. Link do uczestnictwa w obronie zostanie wysłany wieczorem 10.10.2021 r.

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie pol (pdf)
zawiadomienie ang (pdf)

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).

Wybory uzupełniające do Rady WNKS w kurii samodzielnych nauczycieli akademickich

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniach 12-13.10.2021 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kurii samodzielnych nauczycieli akademickich (1 mandat do obsadzenia, zgodnie z Regulaminem WNKS par. 17, p. 2, ust. 4 WKW ustaliła liczbę miejsc przypadających każdemu instytutowi, opierając się na zasadzie proporcjonalności: Instytut Historii Sztuki – 1);

Zebranie wyborcze odbędzie się w formie zdalnej.

Przebieg głosowania zdalnego:
Kandydatów prosimy zgłaszać drogą mailową do przedstawicielki WKW dr Kamili Dworniczak (kamila.dworniczak@uw.edu.pl) do 12.10 do godz. 12. Najpóźniej do godz. 14 otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia, a kandydaci prośbę o przesłanie pocztą elektroniczną zgód na kandydowanie i oświadczeń, że spełniają warunki biernego prawa wyborczego. Zgody i oświadczenia trzeba przesłać do 12.10 do godz. 18 (też na adres kamila.dworniczak@uw.edu.pl). Oryginały prosimy zostawiać w sekretariacie IHS UW, ul. Prosta 69.

Głosowanie za pośrednictwem systemu USOS 13.10 w godz. 08:00 -14:00; ewentualna druga tura godz. 15-17; ewentualna 3 tura godz. 18-20.
Ogłoszenie wyników drogą mailową po każdej turze.

Instrukcja:
Aby zagłosować za pośrednictwem systemu USOS należy w czasie trwania głosowania zalogować się, wejść do działu „Dla wszystkich” i tam wybrać kategorię „Wybory” LUB wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index, wtedy po zalogowaniu pojawi się strona z listą dostępnych wyborów. Następnie należy kliknąć „Głosuj” i oddać głos. Po rozpoczęciu głosowania dostaniecie Państwo też link bezpośrednio kierujący do odpowiedniego miejsca w systemie USOS.

Jeżeli jesteście Państwo uprawnieni do głosowania, a po rozpoczęciu głosowania nie widzicie odpowiednich wyborów w systemie USOS, prosimy o niezwłoczny kontakt z WKW.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW,
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.(Przewodnicząca WKW)
dr Kamila Dworniczak (Członkini WKW)

Sekcja finansowa niedostępna dla interesantów 27-28 września

W związku ze szkoleniem, w dniach 27-28 września (poniedziałek-wtorek) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa WNKS będzie niedostępna dla interesantów.

Zapraszamy do kontaktu mailowego w tych dniach lub bezpośredniego kontaktu od środy, 28 września br.

Debata Samorządu Studentów UW „Po co nam Konstytucja?”

W imieniu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na debatę pn. „Po co nam Konstytucja?”, która odbędzie się 15 września o godz. 17.00, w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Jakie aspekty życia codziennego reguluje Konstytucja? Co w dobie globalizmu i powszechności Internetu ustawa zasadnicza może nam zagwarantować? Czy może zagwarantować cokolwiek? W jaki sposób reguluje to, co politykom wolno, a czego nie wolno? Jakich rzeczy o niej nie wiemy, a będąc świadomymi obywatelami, powinniśmy wiedzieć?

W roli prelegentów oraz prelegentek wystąpi wybitne grono ekspertów:
prof. dr hab. Ewa Łętowska,
dr Anna Materska-Sosnowska,
prof. dr hab. Marcin Matczak,
dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz.

Dla wszystkich nieobecnych wydarzenie będzie transmitowane w serwisie YouTube.

Strona poświęcona podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników UW

Informujemy o nowej stronie poświęconej działaniom rozwojowym na rzecz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – w tym nauczycieli akademickich – oraz regulacjom i innym kwestiom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników UW. Można na niej znaleźć aktualne harmonogramy szkoleń i kursów:

https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/category/harmonogramy-szkolen/harmonogram-dla-nauczycieli/

Jednocześnie przekazujemy, że w najbliższych dniach zostały ostatnie wolne miejsca na szkoleniach dla nauczycieli akademickich*:

 • „Ocenianie kształtujące w nauczaniu zdalnym, mieszanym i stacjonarnym” (4 i 11 września, 10:00-12:30), prowadząca: dr Magdalena Junkieles;
 • „Odwrócona klasa jako metoda w pracy zdalnej/mieszanej i stacjonarnej” (6 września, godz. 9:00-12:30), prowadząca: dr Magdalena Junkieles;
 • „Stosowanie własnych zalet charakteru w pracy dydaktycznej” (9, 13 i 20 września, godz. 9:00-13:00), prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska;
 • „Prawo własności intelektualnej w kontekście dydaktyki i prowadzenia zajęć ze studentami” (16 września, godz. 10:00-13:15), prowadząca: mec. Joanna Czernicka;
 • „Dwutorowe nauczanie: proces edukacyjny oparty na procesie grupowym” (16-17 września, godz. 9:00-13:00), prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska.

W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia w harmonogramie lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. 

*W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

 • w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;
 • w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: pracownicy UW pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatnaz punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Szczegółowe warunki udziału znajdują się w opisach szkoleń na platformie. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort