Wydział

Rada Wydziału

   • Dr hab. Jakub ADAMSKI
   • Dr hab. Marek CZAPELSKI
   • Prof. dr hab. Piotr DAHLIG
   • Dr hab. Anna HOROLETS, prof. ucz.
   • Dr hab. Tomasz JEŻ, prof. ucz.
   • Prof. dr hab. Grażyna JURKOWLANIEC
   • Prof. dr hab. Małgorzata KARPIŃSKA
   • Prof. dr hab. Ryszard KASPEROWICZ
   • Dr hab. Agnieszka LESZCZYŃSKA, prof. ucz.
   • Dr hab. Iwona LINDSTEDT, prof. ucz.
   • Dr hab. Iwona LUBA
   • Dr hab. Magdalena LUBAŃSKA
   • Dr hab. Anna MALEWSKA-SZAŁYGIN, prof. ucz.
   • Dr hab. Tomasz NOWAK
   • Dr hab. Szymon PACZKOWSKI, prof. ucz.
   • Dr hab. Jerzy PYSIAK, prof. ucz.
   • Dr hab. Magdalena RADKOWSKA-WALKOWICZ, prof. ucz.
   • Dr hab. Tomasz RAKOWSKI
   • Dr hab. Monika REKOWSKA, prof. ucz. — stały gość RW
   • Dr hab. Agnieszka ROSALES-RODRÍGUEZ
   • Dr. hab. Anna RYSZKA-KOMARNICKA
   • Dr hab. Krzysztof SKWIERCZYŃSKI, prof. ucz.
   • Dr hab. Aleksandra SULIKOWSKA-BEŁCZOWSKA, prof. ucz.
   • Dr hab. Gabriela ŚWITEK
   • Prof. dr hab. Wojciech TYGIELSKI
   • Prof. dr hab. Anna WIECZORKIEWICZ
   • Prof. dr hab. Maciej ZĄBEK
   • Prof. dr hab. Antoni ZIEMBA
   • Prof. dr hab. Hanna ZOWCZAK
   • Dr Tomasz GÓRNY
   • Dr Mariusz GRADOWSKI
   • Dr Amanda KRZYWORZEKA
   • Dr Karolina MROZIEWICZ
   • Dr Helena PATZER
   • Dr Mariusz SMOLIŃSKI
   • Emilia MROCZKOWSKA
   • Mgr Tadeusz MROZIUK
   • Daniel LASKOWSKI
   • Magdalena KARCZEWSKA
   • Julia SOBKOWICZ
   • Zofia SZLAGA
   • dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. ucz.
   • dr Piotr Cichocki
  • dr Kamila Dworniczak
  • mgr Wojciech Głowacki
  • mgr Agnieszka Gołębiowska
  • dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.
  • dr hab. Magdalena Lubańska
  • dr Mariusz Gradowski
  • dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.
  • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
  • dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. ucz.
  • mgr Zofia Załęska
 • Przedstawiciele WNKS w Komisji doktoranckiej

  • dr hab. Iwona Luba
  • mgr Karolina Morawska
  • dr hab. Anna Horolets, prof. ucz.
  • dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
  • dr hab. Tomasz Nowak
  • dr hab. Daniel Przastek (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
  • dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.
  • dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz.
  • prof. dr hab. Antoni Ziemba
  • prof. dr hab. Magdalena Zowczak
  • dr hab. Jerzy Grzybowski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)
  • przedstawiciel odpowiedniej Rady Dyscypliny

Terminy posiedzeń rady wydziału w roku akademickim 2021/2022

 • 29 września 2021 r.
 • 1 grudnia 2021 r.
 • 26 stycznia 2022 r.
 • 23 marca 2022 r.
 • 22 czerwca 2022 r.