Badania

Realizowane projekty badawcze

Globalizowanie historii wystaw sztuki kobiet

Instytut Historii Sztuki

2020/39/B/HS2/00443

OPUS

Kierownik projektu: Agata Jakubowska

Termin: -

NCN

Polski

Doświadczanie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

2020/39/D/HS3/00618

SONATA

Kierownik projektu: Małgorzata Owczarska

NCN

Polski

Akeda jako ofiara złożona w kulturze żydowskiej w XX w.

Instytut Historii Sztuki

6241

2019/33/B/HS2/01823

OPUS

Kierownik projektu: Monika Czekanowska-Gutman

Termin: -

NCN

Polski

A Breach in the System: The 'Polonia Firms’ 1976-1994 / Wyłom w systemie. “Firmy polonijne” 1976-1994

Instytut Historii Sztuki

PS-222

2020/01/Y/HS3/00099

MOZART

Kierownik projektu: Jerzy Kochanowski

Termin: -

NCN/FWF

Zagraniczny

Krajobrazy medyczne w trakcie i po epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6496

2020/37/B/HS3/02541

OPUS

Kierownik projektu: Iwona Kaliszewska

Termin: -

NCN

Polski

Dzieciństwo po rozwodzie. Opieka naprzemienna w perspektywie antropologicznej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6495

2020/37/B/HS3/01114

OPUS

Kierownik projektu: Maria Reimann

Termin: -

NCN

Polski

Wpływ polityki niematerialnego dziedzictwa kulturowego na społeczności lokalne i sztuki performatywne: perspektywa międzykulturowa

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6497

2020/37/B/HS3/03379

OPUS

Kierownik projektu: Marzanna Popławska

Termin: -

NCN

Polski

Wystawy sztuki dziecka a środowiska artystyczne w latach 1898-1922. Perspektywa polska i konteksty europejskie

Instytut Historii Sztuki

G 6498

2020/37/N/HS2/01057

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Julia Harasimowicz

Termin: -

NCN

Polski

„Tapeta akustyczna” w przestrzeni publicznej – od „musique d’ameublement” do audiomarketingu

Instytut Muzykologii

G 5505

2016/23/D/HS2/01773

SONATA

Kierownik projektu: Sylwia Makomaska

Termin: -

NCN

Polski

Borelioza i Internet. Antropologiczne studium kontrowersji medycznych w dobie cyfrowej komunikacji

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6345

2019/35/O/HS3/02250

PRELUDIUM BIS

Kierownik projektu: Magdalena Radkowska-Walkowicz

Termin: -

NCN

Polski

W poszukiwaniu barw. Drukowanie koloru i malowanie druku w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim (ca. 1470-1600)

Instytut Historii Sztuki

G 6348

2019/35/D/HS2/01354

SONATA

Kierownik projektu: Karolina Mroziewicz

Termin: -

NCN

Polski

Zamierzona niekompletność. Recepcja „nieukończonych” oraz „wadliwych” obiektów na północ od Alp w latach 1430-1530

Instytut Historii Sztuki

G 6352

2019/35/N/HSz/03134

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Agnieszka Dziki

Termin: -

NCN

Polski

Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku

Instytut Muzykologii

PH 144

0039/NPRH8/87/2019

NPRH

Kierownik projektu: Irena Bieńkowska

Termin: -

MNiSW

Polski

Antropologiczne studium korupcji w Republice Dagestanu

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 5112

2015/19/D/HS3/02362

SONATA

Kierownik projektu: Iwona Kaliszewska

Termin: -

NCN

Polski

The Agency of Art Objects in Northern Europe 1380-1520 – przekład na język angielski książki Antoniego Ziemby Wspólnota rzeczy. Sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520

Instytut Historii Sztuki

PH-124

NPRH

Kierownik projektu: Antoni Ziemba

Termin: -

MNiSW

Polski

[tłumaczenie]

Instytut Muzykologii

PH-94

NPRH

Kierownik projektu: Zbigniew Skowron

Termin: -

MNiSW

Polski

Kunszt i dewocja: Religijna rzeźba terakotowa na terenach Państwa Kościelnego 1450-1550

Instytut Historii Sztuki

G 5925

2018/29/B/HS2/00575

OPUS

Kierownik projektu: Zuzanna Sarnecka

Termin: -

NCN

Polski

Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) – wyobrażenia i praktyki

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 5131

2015/17/N/HS3/00511

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Agata Rybus

Termin: -

NCN

Polski

Gruzińscy Jezydzi. Specyfika diaspory i jej relacje z iracką ojczyzną

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6244

2019/33/B/HS2/00397

OPUS

Kierownik projektu: Artur Rodziewicz

Termin: -

NCN

Polski

Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy Cypru

Instytut Historii Sztuki

G 5863

2017/27/B/HS3/01131

OPUS

Kierownik projektu: Monika Rekowska

Termin: -

NCN

Polski

W cieniu kapeli królewskiej. Muzyka i patronat muzyczny ministrów dworu polsko-saskiego w czasach panowania Augusta II i Augusta III – Jakoba Henryka Flemminga, Christopha Augusta Wackerbartha i Aleksandra Sułkowskiego

Instytut Muzykologii

G 5522

2017/25/B/HS2/02451

OPUS

Kierownik projektu: Szymon Paczkowski

Termin: -

NCN

Polski

Sztuka, rynek sztuki i towarzyskość. Transfery artystyczne między Polską a Francją w XVIII wieku

Instytut Historii Sztuki

G 5671

2017/25/N/HS2/00481

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Konrad Niemira

Termin: -

NCN

Polski

Honor bez egzageracji. Polska magnateria wobec paryskich wyrobów luksusowych 1730-1810

Instytut Historii Sztuki

G 6180

2019/32/T/HS2/00074

ETIUDA

Kierownik projektu: Konrad Niemira

Termin: -

NCN

Polski

Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945 – przekład angielski

Instytut Muzykologii

PH-121

NPRH

Kierownik projektu: Katarzyna Naliwajek-Mazurek

Termin: -

MNiSW

Polski

Sztuka w kręgu polskiego magnata czy europejskiego arystokraty? Fundacje artystyczne Jana Bonawentury Krasińskiego (1639-1717)

Instytut Historii Sztuki

G 6113

2018/31/N/HS2/00740

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Konrad Morawski

Termin: -

NCN

Polski

Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianizacyjnych

Instytut Historii Sztuki

G 5992

2018/29/N/HS3/01146

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Karolina Morawska

Termin: -

NCN

Polski

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang International Academic Publishers (Frankfurt am Main) książki p.t. Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699-1714)

Instytut Muzykologii

PH-122

NPRH

Kierownik projektu: Aneta Markuszewska

Termin: -

MNiSW

Polski

Pasticcio. Sposoby przygotowania atrakcyjnych oper

Instytut Muzykologii

PS-167

2016/23/G/HS2/04356

BEETHOVEN

Kierownik projektu: Aneta Markuszewska

Termin: -

NCN/DFG

Zagraniczny

Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 5795

2017/27/B/HS3/00645

OPUS

Kierownik projektu: Ewa Maciejewska-Mroczek

Termin: -

NCN

Polski

Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios – wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania we współczesnej Kubie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6060

2018/31/N/HS3/00497

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Oskar Lubiński

Termin: -

NCN

Polski

Król inżynierów. Teatr automatów Stanisława Leszczyńskiego w ogrodzie pałacu w Lunéville

Instytut Historii Sztuki

PM-433078

Diamentowy Grant

Kierownik projektu: Albert Kozik

Termin: -

MNiSW

Polski

Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6243

2019/33/B/HS3/01068

OPUS

Kierownik projektu: Agnieszka Kościańska

Termin: -

NCN

Polski

Tłumaczenie na język angielski monografii Agnieszki Kościańskiej „Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce” dla Indiana University Press (seria New Anthropologies of Europe)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

PH-136

21H 18 0103 86

NPRH (Uniwersalia 2.1)

Kierownik projektu: Agnieszka Kościańska

Termin: -

MNiSW

Polski

Spotkanie cywilizacji. Prawo Królestwa Jerozolimskiego i państw krzyżowców, a kształtowanie się społeczeństwa i Kościoła u styku kultur (1099-1187 r.)

Instytut Historii Sztuki

G 6175

2019/32/T/HS3/00354

ETIUDA

Kierownik projektu: Konrad Komarnicki

Termin: -

NCN

Polski

„Wolne przestrzenie”. Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami

Instytut Historii Sztuki

PS-105

2014/15/G/HS3/04344

BEETHOVEN

Kierownik projektu: Jerzy Kochanowski

Termin: -

NCN/DFG

Zagraniczny

Różność z jedności. Produkcja drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach do początków XVII w.

Instytut Historii Sztuki

G 6033

2018/31/B/HS2/00533

OPUS

Kierownik projektu: Grażyna Jurkowlaniec

Termin: -

NCN

Polski

Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)

Instytut Muzykologii

PH-89

NPRH (Tradycja 1a)

Kierownik projektu: Tomasz Jeż

Termin: -

MNiSW

Polski

Inicjatywy Transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich. Narracje i strategie zmiany społecznej z perspektywy antropologicznej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 5775

2017/26/D/HS3/00459

SONATA

Kierownik projektu: Agata Hummel

Termin: -

NCN

Polski

Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Instytut Historii Sztuki

G 5415

2016/21/N/HS2/02659

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Magdalena Herman

Termin: -

NCN

Polski

Katolicka architektura sakralna Warszawy w czasach PRL (1945-1989) na tle tendencji europejskich

Instytut Historii Sztuki

6246

2019/33/N/HS2/00357

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Wojciech Głowacki

Termin: -

NCN

Polski

The Akedah in post-Holocoust modern Jewish art

Instytut Historii Sztuki

62-511

Kierownik projektu: Monika Czekanowska-Gutman

Termin: -

Rothschild Foundation Hanadiv Europe

Zagraniczny

Rzadkie choroby metaboliczne – studium antropologiczne

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6182

2019/32/T/HS3/00087

ETIUDA

Kierownik projektu: Anna Chowaniec-Rylke

Termin: -

NCN

Polski

PALAMUSTO. Research and Training for the Palace Museum of Tomorrow

Instytut Historii Sztuki

60-0307648

MSCA ITN

Kierownik projektu: Barbara Arciszewska

Termin: -

KE (Horyzont 2020)

EU

Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 5651

2017/25/N/HS3/00315

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Ruxandra Ana

Termin: -

NCN

Polski

„Embodied souvenirs”. Heritage tourism, entrepreneurship and the cultural politics of dance in contemporary Havana (Cuba)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6168

2019/32/T/HS3/00379

ETIUDA

Kierownik projektu: Ruxandra Ana

Termin: -

NCN

Polski

Wzorce kobiecości wśród wyznawczyń prawosławia w Polsce. Studium antropologiczne dyskursu i praktyk społecznych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

5496

2016/23/N/HS3/03649

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Kaja Kojder-Demska

Termin: -

NCN

Polski

Galindzka nekropola. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Miętkich, na zachodnich Mazurach

Instytut Historii Sztuki

5522

2016/23/B/HS3/02984

OPUS

Kierownik projektu: Wojciech Nowakowski

Termin: -

NCN

Polski

Etnografia monomiasta. Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w mieście Kramatorsk (Ukraina).

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

5684

2017/25/N/HS3/01385

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Justyna Szymańska

Termin: -

NCN

Polski

Obraz modyfikowany: recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV po początek XVII wieku. Przedmioty – osoby – środowiska – procesy

Instytut Historii Sztuki

5084

2015/17/B/HS2/02469

OPUS

Kierownik projektu: Grażyna Jurkowlaniec

Termin: -

NCN

Polski

ARCHEOLOGICZNE INSTRUMENTY MUZYCZNE W POLSKICH ZBIORACH MUZEALNYCH

Instytut Muzykologii

PH63

0088/NPRH3/H11/82/2014

NPRH

Kierownik projektu: Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

Termin: -

MNiSW

Polski

Gotycka katedra w Krakowie i architektura europejska około roku 1300

Instytut Historii Sztuki

G 5368

2016/21/B/HS2/00598

OPUS

Kierownik projektu: Jakub Adamski

Termin: -

NCN

Polski

bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort