Badania

Baza realizowanych projektów badawczych

Co jest pilne? Europejska polityka neutralności klimatycznej miast i jej lokalne interpretacje

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-D131-57-0000269

2022/47/I/HS3/01292

OPUS LAP 24

Kierownik projektu: Anna Horolets

Termin: -

NCN

Polski

Pamięć o represjach sowieckich na post-wielokolonialnym Rosyjskim Dalekim Wschodzie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-D131-66-0006664

2020/39/B/HS6/02809

OPUS 20

Kierownik projektu: Zuzanna Bogumił

Termin: -

NCN

Polski

Migracje francuskich architektów, budowniczych i inżynierów na ziemie Rzeczypospolitej w 4. ćwierci XVII i XVIII wieku. Drogi, przyczyny i skutki.

Instytut Historii Sztuki

501-D131-66-0007150

UMO-2023/49/N/HS2/00634

Preludium 22

Kierownik projektu: Emma Żuchowska

Termin: -

NCN

Polski

Xawery Dunikowski a pojęcie czwartego wymiaru w sztuce polskiej pierwszej połowy XX wieku

Instytut Historii Sztuki

501-D131-66-0007151

UMO-2023/49/N/HS2/00635

Preludium 22

Kierownik projektu: Łukasz Żuchowski

Termin: -

NCN

Polski

Taktyczna tożsamość nowej fali tajwańskich migrantów w Chinach

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-D131-66-0007149

UMO-2023/49/N/HS3/00238

Preludium 22

Kierownik projektu: Ke Ai

Termin: -

NCN

Polski

Wydanie w jęz. angielskim monografii Tomasza Jeża „Muzyczne imaginaria śląskich humanistów” (Brill)

Instytut Muzykologii

501-D131-59-0000681

MONOG/SP/0140/2023/01

NPRH - Doskonała Nauka II

Kierownik projektu: Tomasz Jeż

Termin: -

MEiN

Polski

Malarki. Herstoria włocławskiego „Fajansu”

Instytut Historii Sztuki

501/D131/66/GR-7070

UMO-2022/47/D/HS2/00446

Sonata 18

Kierownik projektu: Karolina Majewska-Guede

Termin: -

NCN

Polski

Gender Wars: East and South

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501D131620000571

R78278/CN001

Kierownik projektu: Agnieszka Kościańska

Termin: -

Arts and Humanities Research Council/University of Oxford

Zagraniczny

Zamki, konie i anioły. Możni patroni, ziemska wiedza i niebiańska mądrość w twórczości Tomasza Makowskiego (ok. 1575 -ok. 1630)

Instytut Historii Sztuki

501D131660006970

2022/45/N/HS2/00645

Preludium 21

Kierownik projektu: Adam Perzyński

Termin: -

NCN

Polski

Gdański mediewalizm: budowniczy Bartel Ranisch (1648-1709?) i początki naukowych badań nad architekturą gotycką

Instytut Historii Sztuki

501D131660006971

2022/45/B/HS2/00038

OPUS 23

Kierownik projektu: Jakub Adamski

Termin: -

NCN

Polski

Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Instytut Historii Sztuki

501-D131-59-0000605

UMO-DNM/SP/546826/2022

Doskonała Nauka

Kierownik projektu: Magdalena Herman

Termin: -

MEiN

Polski

Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-D131-66-0006869

2021/43/B/HS6/00287

OPUS 22

Kierownik projektu: Ewa Maciejewska-Mroczek

Termin: -

Polski

Świadkowie transformacji. Europejskie źródła monastyczne kultury średniowiecznej w Polsce

Instytut Historii Sztuki

501-D131-87-0000162

NPRH/U22/SP/495768/2021/10

NPRH

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Skwierczyński

Termin: -

MEiN

Polski

Badanie roli pałaców-muzeów w sektorze dziedzictwa kulturowego

Instytut Historii Sztuki

501-d131-61-0000181

457319/PnH2/2019

Premia na Horyzoncie 2

Kierownik projektu: Barbara Arciszewska

Termin: -

MNiSW

Polski

Performatywne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca, na przykładzie miejscowości Andźuna, Indie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-d131-66-0006459

2020/36/T/HS3/00369

Etiuda 8

Kierownik projektu: Agata Rybus

Termin: -

NCN

Polski

Visual Literacy: Understanding Images across Europe – Past and Present

Instytut Historii Sztuki

500-D131-09-143257-99

4EU+

Kierownik projektu: Karolina Mroziewicz

Termin: -

Polski

Szlachetny materiał jako materialno-fantastyczny budulec nowoczesności i państwa w amazońskim mieście (Requena, Peru)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-d131-66-0005314

2016/20/S/HS3/00301

Fuga 5

Kierownik projektu: Marta Krokoszyńska

Termin: -

NCN

Polski

„Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200–1420” – przekład na język niemiecki i wydanie książki dr. hab. Jakuba Adamskiego „Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420”

Instytut Historii Sztuki

501-d131-87-0000151

NPRH/U21/SP/495128/2021/10

NPRH

Kierownik projektu: Jakub Adamski

Termin: -

MEiN

Polski

Musical Materialities and Conduits of Culture: revealing the hidden histories of music during Poland’s ‘Golden Age’ (c. 1475 – 1600) – MusiConduits

Instytut Muzykologii

501-d131-60-0251613

890285

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Kierownik projektu: Emily Peppers

Termin: -

KE (Horyzont 2020)

Polski

Zabytki muzycznego dziedzictwa materialnego oraz ścieżki kultury: odkrywanie ukrytych historii muzyki w czasie polskiego „Złotego Wieku” (1475- 1600) – MusiConduits

Instytut Muzykologii

501-d131-61-0000245

531916 /PnH 2/2021

Premia na Horyzoncie

Kierownik projektu: Emily Peppers

Termin: -

MEiN

Polski

„Szkice o drodze do Indii. Topika orientalnej podróży w kulturze współczesnej”

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-d131-73-0000902

DNM/SP/513842/2021

Doskonała nauka

Kierownik projektu: Anna Wieczorkiewicz

Termin: -

MEiN

Polski

Wykorzystanie efektów badań etnomuzykologicznych w dydaktyce i projektach artystycznych

Instytut Muzykologii

501-d131-73-0000916

SONP/SP/513836/2021

Społeczna odpowiedzialność nauki

Kierownik projektu: Anastasiya Niakrasava

Termin: -

MEiN

Polski

Analiza porównawcza niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i Białorusi: casus Maslenicy i Zapustów

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

500-D131-08-0288741

BPN/SZN/2021/1/00033/U/DRAFT/00001

Solidarni z naukowcami 2021

Kierownik projektu: Katarzyna Waszczyńska

Termin: -

NAWA

Polski

Narrating Art and Feminism: Eastern Europe and Latin America

Instytut Historii Sztuki

501-d131-62-0000544

R-ORG-202151480

Kierownik projektu: Agata Jakubowska

Termin: -

Getty Foundation

Polski

Tłumaczenie na język angielski monografii Jerzego Kochanowskiego „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957” (ZNAK, Kraków 2017)

Instytut Historii Sztuki

501-d131-87-0000152

NPRH/U21/SP/495549/2021/10

NPRH

Kierownik projektu: Jerzy Kochanowski

Termin: -

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Polski

Globalizowanie historii wystaw sztuki kobiet

Instytut Historii Sztuki

501-d131-66-0006603

2020/39/B/HS2/00443

OPUS

Kierownik projektu: Agata Jakubowska

Termin: -

NCN

Polski

Doświadczanie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-d131-66-0006661

2020/39/D/HS3/00618

SONATA

Kierownik projektu: Małgorzata Owczarska

Termin: -

NCN

Polski

Akeda jako ofiara złożona w kulturze żydowskiej w XX w.

Instytut Historii Sztuki

6241

2019/33/B/HS2/01823

OPUS

Kierownik projektu: Monika Czekanowska-Gutman

Termin: -

NCN

Polski

A Breach in the System: The 'Polonia Firms’ 1976-1994 / Wyłom w systemie. “Firmy polonijne” 1976-1994

Instytut Historii Sztuki

PS-222

2020/01/Y/HS3/00099

MOZART

Kierownik projektu: Jerzy Kochanowski

Termin: -

NCN/FWF

Zagraniczny

Krajobrazy medyczne w trakcie i po epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6496

2020/37/B/HS3/02541

OPUS

Kierownik projektu: Iwona Kaliszewska

Termin: -

NCN

Polski

Dzieciństwo po rozwodzie. Opieka naprzemienna w perspektywie antropologicznej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6495

2020/37/B/HS3/01114

OPUS

Kierownik projektu: Maria Reimann

Termin: -

NCN

Polski

Wpływ polityki niematerialnego dziedzictwa kulturowego na społeczności lokalne i sztuki performatywne: perspektywa międzykulturowa

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6497

2020/37/B/HS3/03379

OPUS

Kierownik projektu: Marzanna Popławska

Termin: -

NCN

Polski

Wystawy sztuki dziecka a środowiska artystyczne w latach 1898-1922. Perspektywa polska i konteksty europejskie

Instytut Historii Sztuki

G 6498

2020/37/N/HS2/01057

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Julia Harasimowicz

Termin: -

NCN

Polski

Borelioza i Internet. Antropologiczne studium kontrowersji medycznych w dobie cyfrowej komunikacji

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6345

2019/35/O/HS3/02250

PRELUDIUM BIS

Kierownik projektu: Magdalena Radkowska-Walkowicz

Termin: -

NCN

Polski

W poszukiwaniu barw. Drukowanie koloru i malowanie druku w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim (ca. 1470-1600)

Instytut Historii Sztuki

G 6348

2019/35/D/HS2/01354

SONATA

Kierownik projektu: Karolina Mroziewicz

Termin: -

NCN

Polski

Zamierzona niekompletność. Recepcja „nieukończonych” oraz „wadliwych” obiektów na północ od Alp w latach 1430-1530

Instytut Historii Sztuki

G 6352

2019/35/N/HSz/03134

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Agnieszka Dziki

Termin: -

NCN

Polski

Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku

Instytut Muzykologii

PH 144

0039/NPRH8/87/2019

NPRH

Kierownik projektu: Irena Bieńkowska

Termin: -

MNiSW

Polski

Korespondencja Fryderyka Chopina – wydanie źródłowo-krytyczne, tom III (czerwiec 1839 – październik 1849)

Instytut Muzykologii

PH-94

0303/NPRH/H1a/83/2015

NPRH

Kierownik projektu: Zbigniew Skowron

Termin: -

MNiSW

Polski

Kunszt i dewocja: Religijna rzeźba terakotowa na terenach Państwa Kościelnego 1450-1550

Instytut Historii Sztuki

G 5925

2018/29/B/HS2/00575

OPUS

Kierownik projektu: Zuzanna Sarnecka

Termin: -

NCN

Polski

Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) – wyobrażenia i praktyki

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

501-d131-66-0005131

2015/17/N/HS3/00511

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Agata Rybus

Termin: -

NCN

Polski

Gruzińscy Jezydzi. Specyfika diaspory i jej relacje z iracką ojczyzną

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6244

2019/33/B/HS2/00397

OPUS

Kierownik projektu: Artur Rodziewicz

Termin: -

NCN

Polski

Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy Cypru

Instytut Historii Sztuki

G 5863

2017/27/B/HS3/01131

OPUS

Kierownik projektu: Monika Rekowska

Termin: -

NCN

Polski

W cieniu kapeli królewskiej. Muzyka i patronat muzyczny ministrów dworu polsko-saskiego w czasach panowania Augusta II i Augusta III – Jakoba Henryka Flemminga, Christopha Augusta Wackerbartha i Aleksandra Sułkowskiego

Instytut Muzykologii

G 5522

2017/25/B/HS2/02451

OPUS

Kierownik projektu: Szymon Paczkowski

Termin: -

NCN

Polski

Sztuka w kręgu polskiego magnata czy europejskiego arystokraty? Fundacje artystyczne Jana Bonawentury Krasińskiego (1639-1717)

Instytut Historii Sztuki

G 6113

2018/31/N/HS2/00740

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Konrad Morawski

Termin: -

NCN

Polski

Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianizacyjnych

Instytut Historii Sztuki

G 5992

2018/29/N/HS3/01146

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Karolina Morawska

Termin: -

NCN

Polski

Pasticcio. Sposoby przygotowania atrakcyjnych oper

Instytut Muzykologii

PS-167

2016/23/G/HS2/04356

BEETHOVEN

Kierownik projektu: Aneta Markuszewska

Termin: -

NCN/DFG

Zagraniczny

Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 5795

2017/27/B/HS3/00645

OPUS

Kierownik projektu: Ewa Maciejewska-Mroczek

Termin: -

NCN

Polski

Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios – wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania we współczesnej Kubie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6060

2018/31/N/HS3/00497

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Oskar Lubiński

Termin: -

NCN

Polski

Król inżynierów. Teatr automatów Stanisława Leszczyńskiego w ogrodzie pałacu w Lunéville

Instytut Historii Sztuki

PM-433078

Diamentowy Grant

Kierownik projektu: Albert Kozik

Termin: -

MNiSW

Polski

Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6243

2019/33/B/HS3/01068

OPUS

Kierownik projektu: Agnieszka Kościańska

Termin: -

NCN

Polski

Spotkanie cywilizacji. Prawo Królestwa Jerozolimskiego i państw krzyżowców, a kształtowanie się społeczeństwa i Kościoła u styku kultur (1099-1187 r.)

Instytut Historii Sztuki

G 6175

2019/32/T/HS3/00354

ETIUDA

Kierownik projektu: Konrad Komarnicki

Termin: -

NCN

Polski

Różność z jedności. Produkcja drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach do początków XVII w.

Instytut Historii Sztuki

G 6033

2018/31/B/HS2/00533

OPUS

Kierownik projektu: Grażyna Jurkowlaniec

Termin: -

NCN

Polski

Inicjatywy Transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich. Narracje i strategie zmiany społecznej z perspektywy antropologicznej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 5775

2017/26/D/HS3/00459

SONATA

Kierownik projektu: Agata Hummel

Termin: -

NCN

Polski

Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Instytut Historii Sztuki

G 5415

2016/21/N/HS2/02659

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Magdalena Herman

Termin: -

NCN

Polski

Katolicka architektura sakralna Warszawy w czasach PRL (1945-1989) na tle tendencji europejskich

Instytut Historii Sztuki

6246

2019/33/N/HS2/00357

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Wojciech Głowacki

Termin: -

NCN

Polski

Rzadkie choroby metaboliczne – studium antropologiczne

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

G 6182

2019/32/T/HS3/00087

ETIUDA

Kierownik projektu: Anna Chowaniec-Rylke

Termin: -

NCN

Polski

PALAMUSTO. Research and Training for the Palace Museum of Tomorrow

Instytut Historii Sztuki

60-0307648

MSCA ITN

Kierownik projektu: Barbara Arciszewska

Termin: -

KE (Horyzont 2020)

EU

Wzorce kobiecości wśród wyznawczyń prawosławia w Polsce. Studium antropologiczne dyskursu i praktyk społecznych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

5496

2016/23/N/HS3/03649

PRELUDIUM

Kierownik projektu: Kaja Kojder-Demska

Termin: -

NCN

Polski