Współpraca

Konsorcjum DARIAH-PL

DARIAH-PL

 

Powstałe w sierpniu 2014 roku konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych. Konsorcjum działa na podstawie umowy konsorcjalnej oraz regulaminu Rady. Kluczowym organem stanowiącym konsorcjum jest Rada. Od listopada 2015 roku Polska stała się częścią DARIAH ERIC (www.dariah.eu).

Koordynatorem konsorcjum DARIAH-PL jest Uniwersytet Warszawski, bieżące prace konsorcjum koordynuje i prowadzi Zespół UW ds. DARIAH.