Kształcenie

Studia

 

Głównym organem Samorządu Studentów na Wydziale jest Rada Samorządu Studentów (potocznie nazywana po prostu samorządem), w której skład wchodzi 6 studentów. Są oni wybierani w wyborach powszechnych przez studentów poszczególnych instytutów tworzących nasz Wydział (każdemu instytutowi przypadają 2 mandaty). Kadencja członków RSS WNKS trwa rok i kończy się na przełomie października i listopada, wraz z uprawomocnieniem się kolejnych wyborów.

Głównym zadaniem RSS-u jest reprezentowanie interesów studentów na szczeblu wydziałowym oraz ochrona ich praw. Członkowie RSS WNKS mogą m.in. służyć studentom głosem doradczym w trudnych lub konfliktowych sytuacjach, a także reprezentować studentów przed pracownikami Wydziału. Samorząd doradza ponadto w sprawach socjalnych, a także, między innymi, opiniuje harmonogram sesji.

RSS dysponuje specjalnymi środkami budżetowymi UW, które umożliwiają mu wspieranie projektów studentów Wydziału oraz organizację rozmaitych wydarzeń – m.in. otrzęsin, okolicznościowych imprez klubowych, festiwali filmowych oraz spotkań świątecznych. Samorząd dba także o kontakt z jednostkami zewnętrznymi oraz o rozwój studenckiej działalności naukowej i kulturalnej, wspomaga studenckie koła naukowe oraz artystyczne.

Aby zapewnić sprawniejszy kontakt ze studentami poszczególnych Instytutów i móc lepiej odpowiadać na ich potrzeby, Rada Samorządu Studentów mianuje spośród najbardziej zaangażowanych studentów poszczególnych Instytutów swoich pełnomocników, którzy są  przedstawicielami RSS w Instytutach i pełnią funkcję „nieoficjalnego samorządu instytutowego”. Pełnomocnicy są pomostem pomiędzy poziomem wydziałowym a instytutowym, są pierwszą linią kontaktu dla studentów w ich codziennych sprawach, pozostając zarazem w regularnym kontakcie z RSSem (dzięki czemu mogą sprawnie odpowiadać na nawet najtrudniejsze pytania studentów! :))

Skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2021/2022:

Daniel Laskowski (IMuz) – przewodniczący
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Sarian Kosma Jarosz (IEiAK) – wiceprzewodniczący
sarian.jarosz@gmail.com

Nela Bocheńska (IEiAK)
a.bochenska5@student.uw.edu.pl

Maria Heyka (IMuz)
m.heyka@student.uw.edu.pl
(mandaty studentów z IHS nie są obsadzone)

Przedstawiciele Wydziału w innych organach jednostki oraz Samorządu Studentów UW:

Parlament Studentów UW

Daniel Laskowski
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Roger Pietrzak
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
608 752 443

Rada Wydziału:

Maria Heyka (IMuz)
m.heyka@student.uw.edu.pl

Daniel Laskowski (IMuz)
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Olgierd Moraczewski (IMuz)
o.moraczewski@student.uw.edu.pl

Roger Pietrzak (IEiAK)
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
tel.: 608 752 443

Rada Dydaktyczna Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Antoni Jankowski – aj.jankowski@student.uw.edu.pl

Sarian Kosma Jarosz – sarian.jarosz@gmail.com

Roger Pietrzak – roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl, tel.: 608 752 443

Katarzyna Złotek – k.zlotek@student.uw.edu.pl

Rada Dydaktyczna Instytutu Muzykologii

Maria Heyka – m.heyka@student.uw.edu.pl

Olgierd Moraczewski – o.moraczewski@student.uw.edu.pl

Daniel Laskowski – d.laskowski2@student.uw.edu.pl, tel.: 533 602 309

Rada Dydaktyczna Instytutu Historii Sztuki

Matylda Bargielska – m.bargielska@student.uw.edu.pl

Pełnomocnicy Rady Samorządu Studentów WNKS dla IEiAK w kadencji 2021/2022:

Roger Pietrzak
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
tel.: 608-752-443