Kształcenie

Studia

 

Głównym organem Samorządu Studentów na Wydziale jest Rada Samorządu Studentów (potocznie nazywana po prostu samorządem), w której skład wchodzi 6 studentów. Są oni wybierani w wyborach powszechnych przez studentów poszczególnych instytutów tworzących nasz Wydział (każdemu instytutowi przypadają 2 mandaty). Kadencja członków RSS WNKS trwa rok i kończy się na przełomie października i listopada, wraz z uprawomocnieniem się kolejnych wyborów.

Głównym zadaniem RSS-u jest reprezentowanie interesów studentów na szczeblu wydziałowym oraz ochrona ich praw. Członkowie RSS WNKS mogą m.in. służyć studentom głosem doradczym w trudnych lub konfliktowych sytuacjach, a także reprezentować studentów przed pracownikami Wydziału. Samorząd doradza ponadto w sprawach socjalnych, a także, między innymi, opiniuje harmonogram sesji.

RSS dysponuje specjalnymi środkami budżetowymi UW, które umożliwiają mu wspieranie projektów studentów Wydziału oraz organizację rozmaitych wydarzeń – m.in. otrzęsin, okolicznościowych imprez klubowych, festiwali filmowych oraz spotkań świątecznych. Samorząd dba także o kontakt z jednostkami zewnętrznymi oraz o rozwój studenckiej działalności naukowej i kulturalnej, wspomaga studenckie koła naukowe oraz artystyczne.

Aby zapewnić sprawniejszy kontakt ze studentami poszczególnych Instytutów i móc lepiej odpowiadać na ich potrzeby, Rada Samorządu Studentów mianuje spośród najbardziej zaangażowanych studentów poszczególnych Instytutów swoich pełnomocników, którzy są  przedstawicielami RSS w Instytutach i pełnią funkcję „nieoficjalnego samorządu instytutowego”. Pełnomocnicy są pomostem pomiędzy poziomem wydziałowym a instytutowym, są pierwszą linią kontaktu dla studentów w ich codziennych sprawach, pozostając zarazem w regularnym kontakcie z RSSem (dzięki czemu mogą sprawnie odpowiadać na nawet najtrudniejsze pytania studentów! :))

Skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2021/2022:

Daniel Laskowski (IMuz) – przewodniczący
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Sarian Kosma Jarosz (IEiAK) – wiceprzewodniczący
sarian.jarosz@gmail.com

Nela Bocheńska (IEiAK)
a.bochenska5@student.uw.edu.pl

Maria Heyka (IMuz)
m.heyka@student.uw.edu.pl
(mandaty studentów z IHS nie są obsadzone)

Przedstawiciele Wydziału w innych organach jednostki oraz Samorządu Studentów UW:

Parlament Studentów UW

Daniel Laskowski
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Roger Pietrzak
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
608 752 443

Rada Wydziału:

Maria Heyka (IMuz)
m.heyka@student.uw.edu.pl

Daniel Laskowski (IMuz)
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Olgierd Moraczewski (IMuz)
o.moraczewski@student.uw.edu.pl

Roger Pietrzak (IEiAK)
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
tel.: 608 752 443

Rada Dydaktyczna Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Antoni Jankowski – aj.jankowski@student.uw.edu.pl

Sarian Kosma Jarosz – sarian.jarosz@gmail.com

Roger Pietrzak – roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl, tel.: 608 752 443

Katarzyna Złotek – k.zlotek@student.uw.edu.pl

Rada Dydaktyczna Instytutu Muzykologii

Maria Heyka – m.heyka@student.uw.edu.pl

Olgierd Moraczewski – o.moraczewski@student.uw.edu.pl

Daniel Laskowski – d.laskowski2@student.uw.edu.pl, tel.: 533 602 309

Rada Dydaktyczna Instytutu Historii Sztuki

Matylda Bargielska – m.bargielska@student.uw.edu.pl

Pełnomocnicy Rady Samorządu Studentów WNKS dla IEiAK w kadencji 2021/2022:

Roger Pietrzak
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
tel.: 608-752-443

bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort