Administracja

Sekcja ds. Ogólnych

Kontakt

 • Godziny przyjęć interesantów:

  wtorek - 10:00-14:00
  środa - 10:00-14:00
  czwartek - 10:00-14:00
  piątek - 10:00-14:00

 • +48 22 55 24 536

 • wnks@uw.edu.pl

 • Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa

  Budynek administracyjno-dydaktyczny (tzw. szklany, na tyłach Budynku Pomuzealnego), I piętro.

Ogłoszenia

Sekcja jest nieczynna dla interesantów w poniedziałki.

 

Pracownicy

KIEROWNIK SEKCJI

mgr Urszula Smolińska

 • +48 22 55 24 536

 • u.smolinska@uw.edu.pl

 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Wydziału i zamieszczanie jej uchwał w Dzienniku Uniwersytetu Warszawskiego
 • współpraca z Biurem Spraw Pracowniczych, Biurem ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, Biurem Współpracy z Zagranicą, Biurem Rektoratu i Instytutami WNKS
 • prowadzenie spraw doktoratów i dokumentacji przewodów doktorskich oraz spraw związanych z habilitacjami z WNKS
 • współpraca z komisjami do spraw doktorskich działającymi przy Radach Naukowych Dyscyplin: Archeologia, Historia, Nauki o Kulturze i Sztuce, Nauki o Kulturze i Religii
 • prowadzenie spraw pracowniczych związanych z zatrudnieniami, awansami, urlopami, nagrodami itp.

Beata Raczyńska

 • +48 22 55 20 545

 • braczynska@uw.edu.pl

 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudnień, awansów i konkursów
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów zawieranych z wolontariuszami, profesorami wizytującymi i badaczami afiliowanymi
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej oceny okresowej nauczycieli akademickich
 • rejestracja urlopów i wyjazdów zagranicznych naukowych nauczycieli akademickich
 • prowadzenie ksiąg i nadawanie numerów inwentarzowych oraz usuwanie z ewidencji sprzętu nienadającego się do użytku; współpraca z Instytutami WNKS w zakresie środków trwałych i nietrwałych oraz inwentaryzacji.

Kompetencje sekcji

Sekcja zajmuje się obsługą Wydziału, zwłaszcza sprawami pracowniczymi i związanymi z przebiegiem kariery naukowej.

Do jej zadań należą szczególności przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Wydziału, a także prowadzenie dokumentacji i wszelkich spraw dotyczących:

 • zatrudnień, konkursów, awansów i powoływania na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • oceny okresową nauczycieli akademickich
 • urlopów naukowych nauczycieli akademickich
 • urlopów wypoczynkowych wszystkich pracowników Wydziału
 • nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali dla pracowników Wydziału
 • obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • przewodów doktorskich, postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wniosków o nadanie tytułu profesora i nostryfikacji dyplomów
 • wniosków o zakwaterowanie w DPN
 • archiwizacji dokumentów Wydziału
 • prowadzenia ksiąg i nadawania numerów inwentarzowych oraz usuwania z ewidencji sprzętu nienadającego się do użytku.