Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dawida Łukasza Martina

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Dawida Łukasza Martina. 

Tytuł rozprawy: „Muzyczne kontakty i relacje europejsko-indonezyjskie na przykładzie Jawy i jej dawnych metropolii” (Streszczenie)

Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig

Recenzenci:
prof. dr hab. Bożena Muszkalska (recenzja)
prof. dr hab. Sławomira Kominek (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie (j.polski)
notification (English)

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).