Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Józefa Kułaka

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Piotra Józefa Kułaka. 

Tytuł rozprawy: „Wizerunek kobiet w polskich rysunkach satyrycznych dwudziestolecia międzywojennego” (Streszczenie)

Promotor: dr hab. Iwona Luba, prof. ucz.

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK (recenzja)
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
w języku polskim
in English

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).