Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Walczak

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2021 r. o godz. 16:30 w sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Doroty Walczak. 

Tytuł rozprawy: „Centralne zarządzanie sztuką cerkiewną. Działalność Komitetu Troski o Rosyjskie Malarstwo Ikonowe (1901-1918)” (streszczenie)

Promotor: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej de Lazari (recenzja)
prof. dr hab. Piotr Krasny (recenzja)
dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie pol.
notification en.

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).