Wydziałowe studia doktoranckie

Samorząd doktorantów

Samorząd Doktorantów

  • mgr Zofia Załęska – jako przewodnicząca WRD (e-mail: zofia.zaleska@uw.edu.pl)