Wydział

Rada Wydziału

  • Dr hab. Jakub ADAMSKI
   Prof. dr hab. Włodzimierz BORODZIEJ
   Prof. dr hab. Piotr DAHLIG
   Dr hab. Anna HOROLETS, prof. ucz.
   Dr hab. Tomasz JEŻ, prof. ucz.
   Prof. dr hab. Grażyna JURKOWLANIEC
   Dr hab. Małgorzata KARPIŃSKA, prof. ucz.
   Prof. dr hab. Ryszard KASPEROWICZ
   Dr hab. Agnieszka LESZCZYŃSKA
   Dr hab. Iwona LINDSTEDT, prof. ucz.
   Dr hab. Magdalena LUBAŃSKA
   Dr hab. Anna MALEWSKA-SZAŁYGIN, prof. ucz.
   Dr hab. Szymon PACZKOWSKI, prof. ucz.
   Dr hab. Tomasz RAKOWSKI
   Dr hab. Agniszka ROSALES-RODRÍGUEZ
   Dr. hab. Anna RYSZKA-KOMARNICKA
   Dr hab. Aleksandra SULIKOWSKA-BEŁCZOWSKA
   Prof. dr hab. Wojciech TYGIELSKI
   Prof. dr hab. Anna WIECZORKIEWICZ
   Prof. dr hab. Maciej ZĄBEK
   Prof. dr hab. Hanna ZOWCZAK

    

  • Dr Mariusz GRADOWSKI
   Dr Amanda KRZYWORZEKA
   Dr Sylwia MAKOMASKA
   Dr Karolina MROZIEWICZ
   Dr Helena PATZER
   Dr Mariusz SMOLIŃSKI

    

  • Emilia MROCZKOWSKA

  • Mgr Karolina MORAWSKA

Terminy posiedzeń rady wydziału w roku akademickim 2020/2021

Posiedzenia odbywają się w trybie zdalnym.

2 września 2020 r.