Aktualności

Zmarł prof. Włodzimierz Borodziej

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. dr. hab. Włodzimierza Borodzieja, wybitnego znawcy dziejów najnowszych. W latach 1999–2002 prorektora Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektora Imre Kertész Kolleg Jena przy Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie (2010-2016), wieloletniego pracownika Wydziału Historycznego, a od 2020 r. Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce.

Odszedł od nas Mistrz, Kolega i Przyjaciel.

Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce