Aktualności

Zawiadomienie o publicznej rozprawie doktorskiej mgr Agnieszki Jeż

Dnia 4 października 2023 r. o godz. 15.00 na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego w sali nr 108 (tzw. szklany budynek) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Jeż.

Tytuł rozprawy: Muzyka i taniec w syjonistycznych ruchach młodzieżowych w II Rzeczpospolitej w świetle publikacji i materiałów archiwalnych

Promotor: dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci:
dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr hab. Bożena Muszkalska (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek, prof. emerita (Uniwersytet Warszawski)

Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Język obrony: polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: ttps://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/agnieszka-jez.html