Aktualności

Zabytki muzycznego dziedzictwa materialnego oraz ścieżki kultury: odkrywanie ukrytych historii muzyki w czasie polskiego „Złotego Wieku” (1475-1600) – MusiConduits

  • Nazwa Programu: Premia na Horyzoncie 2
  • Kierownik grantu: dr Emily Peppers
  • Nr wewnętrzny UW: 501-d131-61-0000245
  • Nr umowy: 531916/PnH2/2021
  • Wysokość dofinansowania: 207 865 PLN
  • Termin rozpoczęcia: 01-09-2021
  • Termin zakończenia: 01-09-2026

Koniec XV wieku jest nazywany złotym wiekiem polskiej muzyki. Na tym właśnie okresie skupi się finansowany przez UE projekt MusiConduits, którego uczestnicy zbadają kulturę muzyczną tej epoki, analizując w tym celu archiwa, książki, grawerunki i dzieła drukowane, obiekty muzealne i budynki historyczne. Zastosowana zostanie metodologia oparta na katalogowaniu i kodowaniu danych za pomocą oprogramowania do zarządzania treścią (Omeka) i analizy jakościowej (Aquad). Ponadto opracowany zostanie też mechanizm rozpoznawania zapisków odręcznych, który przy użyciu specjalnego programu (Transkribus) będzie dokonywał automatycznej transkrypcji archiwalnych dokumentów w języku polskim. Inicjatywie towarzyszyć będą rozmaite wydarzenia, takie jak wystawa poświęcona projektowi, seminaria na temat cyfrowych badań międzysektorowych w obszarze nauk humanistycznych i konferencja zamykająca.