Aktualności

Wyniki głosowania indykacyjnego w wyborach kandydata na dziekana WNKS UW

Data zebrania wyborczego 8.05.2024

Liczba oddanych głosów: 45
Liczba głosów ważnych: 42

Liczba głosów oddanych na kandydatów:
1) Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska: 29
2) Dr hab. Tomasz Rakowski: 9
3) Dr hab. Tomasz Jeż, prof. UW: 8
4) Dr Hab. Anna Horolets, prof. UW: 1
5) Dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. UW: 2
6) Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. UW: 2
7) Dr hab. Monika Rekowska, prof. UW: 2
8) Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec: 1
9) Prof. dr hab. Iwona Lindstedt: 1
10) Dr hab. Jakub Adamski, prof. UW: 1

W głosowaniu wybrano:
1) Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska
2) Dr hab. Tomasz Rakowski
3) Dr hab. Tomasz Jeż, prof. UW

Komisja skrutacyjna:
dr Paweł Siechowicz; dr Renata Sulewska; dr hab. Hubert Wierciński

Przewodnicząca zebrania wyborczego
prof. dr hab. Agnieszka Kościańska