Aktualności

Wykorzystanie efektów badań etnomuzykologicznych w dydaktyce i projektach artystycznych

  • Nazwa Programu: Społeczna odpowiedzialność nauki
  • Kierownik grantu: mgr Anastasiya Niakrasava
  • Nr wewnętrzny UW: 501-d131-73-0000916
  • Nr umowy: SONP/SP/513836/2021
  • Wysokość dofinansowania: 51 700 PLN
  • Termin rozpoczęcia: 01-12-2021
  • Termin zakończenia: 30-11-2022

Celem projektu jest zastosowanie efektów badań etnomuzykologicznych w zajęciach akademickich i projektach artystycznych angażujących studentów różnych kierunków UW. Dzięki planowanemu wydawnictwu zawierającemu nagrania terenowe oraz repertuar tradycyjny w wykonaniu uczestników warsztatów będzie możliwa promocja zarówno badań etnomuzykologicznych prowadzonych przez pracowników i studentów UW jak i popularyzacja twórczych projektów realizowanych na UW.