Aktualności

Wybory przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Kolegiów Elektorów Wydziałów na kadencję 2024/2028

W dniu 16 lutego 2024 r. o godzinie 16:00 odbędą się wybory przedstawicieli osób doktoranckich do Kolegiów Elektorów Wydziałów. Wybory będą trwały 72 godziny i zostaną przeprowadzone zdalnie przy użyciu narzędzia Ankietero. 19 lutego wieczorem uczestnicy głosowania otrzymają protokoły wyborcze.

Szczegóły są zamieszczone na stronie internetowej Samorządu Doktorantów: https://doktoranci.uw.edu.pl/wybory/kolegia-elektorow-wydzialow/