Aktualności

Wybory dziekańskie na WNKS

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia Kolegium Elektorów Wydziału, że wybory indykacyjne kandydatów na dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce odbędą się dnia 8 maja 2024, a wybory kandydata na dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce 22 maja 2024.

Szczegółowy przebieg głosowania indykacyjnego:
W pierwszej kolejności spośród elektorów wyłonimy członków komisji skrutacyjnej (chętni proszeni o kontakt z Przewodniczącą WKW Agnieszką Kościańska akoscianska@uw.edu.pl do 8.05 do godz. 8:30).
Przyjęcie składu komisji skrutacyjnej odbędzie się w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem systemu USOS.
Następnie przejdziemy do głosowania indykacyjnego, za pośrednictwem systemu Ankieter. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna rozpocznie liczenie. Wyniki ogłosimy drogą mailową. Przypominam, że w głosowaniu indykacyjnym każdy członek Kolegium Elektorów Wydziału może zgłosić nie więcej niż dwie kandydatury (szczegóły: Statut UW, par. 59).
Wybór składu Komisji Skrutacyjnej w systemie USOS: 08.05 w godz. 9-10;
Wybory indykacyjne kandydatów na dziekana w systemie Ankieter: 8.05 w godz. 11:00-15:00.

Wybory kandydata na Dziekana WNKS odbędą się w systemie USOS, 22.05 w godzinach 9:00-15:00, ewentualna 2 tura w godz. 16-22 (obowiązuje kworum).

Przypominamy, że w skład Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce wchodzą wszyscy pracownicy samodzielni oraz przedstawiciele innych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW
Prof. dr hab. Agnieszka Kościańska
Przewodnicząca WKW