Aktualności

Wsparcie dla studentek i studentów z Ukrainy

Drogie Studentki i Drodzy Studenci z Ukrainy!

Zachęcam Państwa gorąco do kontaktowania się ze mną bezpośrednio, albo za pośrednictwem Pań Wicedyrektorek w Waszych Instytutach, we wszelkich przypadkach, gdy potrzebować będziecie jakiejś formy pomocy i wsparcia.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi (w najwyższej wysokości, tj. 5500 zł) przez studentów i studentki z Ukrainy:

  • stypendium socjalne, które są rozpatrywane przez koordynatora ds. stypendialnych w dziekanacie studenckim naszego Wydziału. W razie wątpliwości mogą się też Państwo kontaktować z Biurem ds. Pomocy Materialnej (bpm@uw.edu.pl),
  • zapomogę rozpatruje Komisja ds. zapomóg: (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl).

Informacje o pomocy prawnej dla Studentek i Studentów z Ukrainy: https://www.facebook.com/NaczelnaRadaAdwokacka/posts/5048761061844258?locale=pl_PL

Lista dostępnych form pomocy dla studentów i naukowców z Ukrainy: https://research.kent.ac.uk/emcentraleu/.

Z wyrazami szacunku
Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNKS UW
Krzysztof Skwierczyński