Aktualności

Wnioskowanie o stypendia dla studentów obsługiwane przez Biuro ds. Pomocy Materialnej

Początek roku akademickiego wiąże się z wnioskowaniem o różnego typu świadczenia, w tym: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz stypendium ministra. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat terminów składania wniosków oraz linki do przydatnych informacji: 
    • Stypendium socjalne
Aby nie stracić prawa do stypendium socjalnego za październik, należy złożyć wniosek do 18 października.
    • Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
Aby nie stracić prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych za październik, należy złożyć wniosek do 20 października.
    • Stypendium rektora
Wnioski o stypendium rektora można składać jedynie do 16 października. Jest to termin nieprzekraczalny!
    • Stypendium ministra
Zgłoszenia ws. założenia konta w systemie OSF w celu złożenia wniosku o stypendium ministra można przesyłać na adres: bpm@uw.edu.pl do 16 października.
Przez cały rok akademicki mogą Państwo również składać wnioski o zapomogę (więcej infromacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/).