Aktualności

Wewnętrzny Panel Badawczy UW: ECTS i gratyfikacje pieniężne dla studentów

Niedawno, wysiłkami Pracowników Wydziału Psychologii ruszył Wewnętrzny Panel Badawczy UW, umożliwiający Studentom branie udziału w badaniach naukowych Badaczy z UW, za co mogą otrzymać 1 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz szansę na dodatkowe gratyfikacje pieniężne.
Panel jest już szczegółowo opisany w USOS:
Infomracje na temat panelu można znaleźć także na Facebooku: