Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Agnieszki Hauptman-Fischer

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 czerwca 2023 r. o godz. 1600 w sali 108budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Ewy Agnieszki Hauptman-Fischer. 

Tytuł rozprawy: „Muzyka wokalno-instrumentalna w klasztorach cystersów prowincji śląskiej (1651-1810)” (streszczenie rozprawy doktorskiej)

Promotor: dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Walter-Mazur, prof. UAM (recenzja)
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie_PL
official information_EN

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: link