Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Artema Sorokuna

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 lipca 2023 r. o godz. 1230 w sali A Wydziału Historii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Artema Sorokuna. 

Tytuł rozprawy:Duchowieństwo prawosławne w diecezji wołyńskiej 1917/21 – 1939” (streszczenie rozprawy)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
Promotor pomocniczy: dr Olga Linkiewicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Antoni Mironowicz (recenzja)
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (recenzja)

Dyscyplina naukowa: historia
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie_PL
notification_EN

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: link