Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Hanny Popławskiej-Suś

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 grudnia 2021 r. o godz. 15:30 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Hanny Popławskiej-Suś. 

Tytuł rozprawy: „Życie na pograniczu. Małżeństwa i związki polsko-niemieckie w latach 1945-2004 – studium  z antropologii historii” (Streszczenie)

Promotor: prof. dr hab. Maciej Ząbek
Promotor pomocniczy: dr Maria Małanicz-Przybylska

Recenzenci:
dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN (recenzja)
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Link do udziału w obronie zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: ksniecinska@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10.00 w dniu 7.12.2021 r. do godz. 18.00 w dniu 15.12.2021 r. Link do uczestnictwa w obronie zostanie wysłany wieczorem 10.10.2021 r.

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
Popławska-Suś zawiadomienie
Popławska-Suś notification 

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).