Aktualności

Przedłużona rekrutacja do programu Ambasadorzy Kariery UE

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Biuro Karier UW  przedłużyło rekrutację do programu Ambasadorzy Kariery UE. Program jest skierowany do osób zainteresowanych zapoznaniem się z możliwościami pracy w strukturach Unii Europejskiej oraz promocją ścieżek kariery wśród społeczności studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnictwo w programie umożliwia podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi, promowanie zatrudnienia w strukturach UE, nawiązania relacji z ambasadorami z kraju i zagranicy, zdobycia doświadczenia w otoczeniu międzynarodowym oraz rozwinięcia kompetencji miękkich. Zakwalifikowany student lub studentka będzie miał(a) okazję poznać specyfikę i współpracować z przedstawicielami instytucji europejskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 25 marca. Zgłoszenia należy przesyłać na adres biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– CV (w języku polskim i angielskim, najlepiej w formacie Europass)

– list motywacyjny,

– potwierdzenia znajomości języków obcych.

Więcej informacji o rekrutacji na stronie Biura Karier UW https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/ambasador-karier-eu

oraz na Facebooku https://bit.ly/3bTI1Yq