Aktualności

Nagrody dla dysertacji doktorskich obronionych w WNKS

Z przyjemnością informujemy o nagrodach, jakie otrzymały w 2022 doktorantki naszego Wydziału:

  • dr Izabela Mrzygłód za dysertację Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym, napisaną pod kierunkiem zmarłego prof. dr.hab. Włodzimierza Borodzieja (1956-2021), obronioną w październiku 2021 na WNKS, otrzymała I nagrodę im. Inki Brodzkiej-Wald oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. 
  • dr Magdalena Herman za dysertację Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (nauki o sztuce), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Jurkowlaniec otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska.