Aktualności

Minigranty i mikrogranty – kolejne konkursy w ramach „Inicjatywy doskonałości”

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych, do których należy Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków. Wnioski można składać do 5 listopada, a wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus@uw.edu.pl (więcej informacji)

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników. System ten obejmuje dwa działania IDUB:

  • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
  • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły (więcej informacji)