Aktualności

List Dziekan Małgorzaty Karpińskiej do społeczności Wydziału

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Doktorantki i Doktoranci,
Drodzy Studentki i Studenci!

Inauguracja nowego roku akademickiego jest zazwyczaj doniosłym, radosnym i zarazem najważniejszym wspólnotowym wydarzeniem w życiu pracowników uczelni, doktorantów i studentów. Tym razem początek nowego roku akademickiego ma szczególny charakter. Pandemia już od marca tego roku odciska piętno na naszym życiu, utrudnia nam normalne funkcjonowanie, naukę, pracę, ogranicza nasze wzajemne kontakty. Uniemożliwiła nam też organizację uroczystej inauguracji, zmusiła do zaplanowania w przeważającej większości zdalnego nauczania na Wydziale. Tym bardziej to przykre, że jest to pierwszy, szczególnie dla nas ważny rok istnienia Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce. Wydział jednoczy nauczycieli akademickich zajmujących się różnymi obszarami nauki: archeologią, antropologią kulturową, etnologią, historią, historią sztuki i muzykologią. Mam nadzieję, że stanie się on miejscem swobodnej, twórczej pracy naukowej dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów. Chciałabym, by promował on i wspierał międzynarodową wymianę, ale też stał się platformą łączącą badania z różnych obszarów nauki uprawianych na Wydziale. Mam nadzieję, że ta nasza różnorodność wpłynie na dalszą poprawę poziomu dydaktyki. Bardzo zależy mi, by był miejscem przyjaznym dla całej wspólnoty wydziałowej, by każdy jej członek czuł się tu dobrze. Gorąco tego wszystkim życzę!

Szczególne słowa powitania i sympatii chciałabym skierować do studentek i studentów I roku kierunków wykładanych na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce! Są Państwo zawsze na inauguracjach najważniejsi. Tak jest i dziś! Choć nie możemy się spotkać, by towarzyszyć uroczystości składania uroczystego ślubowania, to jednak bardzo cieszymy się z Państwa obecności na naszym Wydziale. Dołożymy wszelkich starań, by mimo zdalnego nauczania szybko poczuli się Państwo częścią naszej wspólnoty. Mam nadzieję, że dołączając do wspólnoty akademickiej w tym szczególnym okresie staną Państwo po stronie nauki, że szybko w pełni zdobędą umiejętność wykorzystywania uporządkowanego, krytycznego myślenia, także w życiu codziennym, w pełni docenią dorobek pokoleń uczonych, będą Państwo też potrafili odróżnić w dyskursie społecznym półprawdy, manipulacje czy demagogię, a nade wszystko stale będą Państwo ciekawi i dociekliwi oraz otwarci na nowe idee i pomysły, dążąc do  nieustającego rozwoju. Tego życzę wszystkim studentom I roku, ale też całej społeczności naszego Wydziału: „by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego”, tak jak zobowiązuje do tego przysięga składana od pokoleń przez nowo wypromowanych doktorów.

Życzę wszystkim Państwu, całej społeczności Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, by nowy rok akademicki przyniósł wiele możliwości rozwoju, ciekawych dyskusji, interesujących debat, by dał wszystkim szansę rozwoju, zaspokojenia ciekawości, ale i pozwolił na sformułowanie nowych pytań, określił nowe cele na przyszłość! Życzę, by mimo pandemii nasze wzajemne kontakty stale się rozwijały!

Życzę też wszystkim Państwu i Państwa Bliskim dużo zdrowia!

Małgorzata Karpińska

Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce