Aktualności

Godziny dziekańskie 2 listopada 2022

Na prośbę Zarządu Samorządu Studentów WNKS UW, po konsultacjach z Dziekan Wydziału, ogłaszam godziny dziekańskie na WNKS UW w dniu 2 listopada 2022.

KJD WNKS UW dr. hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz.