Aktualności

BON UW poszukuje studentów – kandydatów na tutorów dla osób ze spektrum autyzmu

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

chciałbym poinformować, że od bieżącego semestru Centrum Wsparcia Akademickiego Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW w ramach projektu współfinansowanego w ramach grantu NCBR „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” organizuje innowacyjny program skierowany do studentów ze spektrum autyzmu – program tutoringu studenckiego.

Program polega na wspieraniu studentów ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu na uczelni przez studentów starszych lat, tego samego lub pokrewnego kierunku.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW  pragnie dotrzeć z ofertą do studentów, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w programie w charakterze tutora, czyli osoby udzielającej wsparcia koledze lub koleżance z niższego roku.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej programu:

https://bon.uw.edu.pl/tutoring/

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Krzysztof Skwierczyński

Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNKS UW