Aktualności

Badanie roli pałaców-muzeów w sektorze dziedzictwa kulturowego

  • Nazwa Programu: Premia na Horyzoncie 2
  • Kierownik grantu: prof. Barabara Arciszewska
  • Nr wewnętrzny UW: 501-d131-61-0000181
  • Nr umowy: 457319/PnH2/2019
  • Wysokość dofinansowania: 393 237 PLN
  • Termin rozpoczęcia: 01-10-2019
  • Termin zakończenia: 30-09-2023

Pałace-muzea to coraz popularniejsze obiekty w sektorze dziedzictwa kulturowego – przyciągają turystów, generują zyski i umożliwiają wymianę kulturalną. Badacze realizujący finansowany przez UE projekt PALAMUSTO analizują rolę, jaką pałace odegrały w wymianie kulturalnej, zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Pozwoli im to poszerzyć ich wiedzę na temat rezydencji dworskich. W ramach projektu przeszkoleni zostaną naukowcy na wczesnym etapie kariery, którzy otrzymają szansę prowadzenia indywidualnych badań terenowych w celu poznania metod konserwacji pałaców-muzeów i zarządzania takimi obiektami. Nauczą się wyjaśniać znaczenie społeczne pałaców wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom zaangażowanym w zachowanie takiej formy dziedzictwa kulturowego, a także określać rolę architektury, lokalizacji i przedmiotów w funkcjonowaniu pałaców. W projekcie badacze wykorzystają platformę systemu informacji geograficznej.