Aktualności

Apel w sprawie zagwarantowania pomocy humanitarnej

Odwołując się do dorobku polskiej i światowej humanistyki, uważamy, że bezpieczeństwo publiczne, porządek prawny i polityka powinny stać na fundamentach podstawowych, niezbywalnych praw ludzkich jednostek. Przyglądając się sytuacji na wschodniej granicy Polski uznajemy, że te wartości, na których opiera się kultura polska i cywilizacja europejska, znalazły się dziś w stanie kryzysu. Zagrożone jest zdrowie i życie ludzi, a skali tego przerażającego zjawiska możemy się jedynie domyślać.

Dlatego też kierujemy apel do wszelkich stosownych służb i urzędów w Polsce, w Europie oraz międzynarodowych o natychmiastowe zapewnienie pomocy humanitarnej oraz prawnej osobom przekraczającym granice, przebywającym w strefie stanu wyjątkowego i poza nią. Wnosimy o wdrożenie procedur zgodnych z aktami prawa międzynarodowego, wierząc, że sprawne i humanitarnie przeprowadzone działania doprowadzą do sytuacji, w której bezpieczeństwo Polski i Europy nie będzie stało w sprzeczności z poszanowaniem praw i bezpieczeństwem osób domagających się przyznania statusu uchodźców.

Wiele wskazuje na to, że służby i organizacje z polskiej strony granicy mogą jako jedyne przyjść z doraźnym ratunkiem i stać na straży nie tylko terytorium, ale i wartości, które są dla nas, jako wspólnoty narodowej, najważniejsze. Uznajemy, że to, jak rozstrzygnie się los niewiadomej liczby osób, pozostającej de facto w jurysdykcyjnej próżni pomiędzy polskimi i białoruskimi służbami mundurowymi, będzie miarą naszego człowieczeństwa oraz wskaźnikiem praktykowanych przez nas wartości kulturowych. Wierzymy, że jako wspólnota zdamy ten egzamin.

dr hab. Jakub Adamski
mgr Paweł Bagiński
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska
dr hab. Irena Bieńkowska
mgr Magda Bodzan
mgr Anna Chowaniec
dr Agnieszka Chwiłek
dr Piotr Cichocki
dr hab. Marek Czapelski
mgr Michał Głuszek
dr Mariusz Gradowski
mgr Agnieszka Gołębiowska
mgr Magdalena Góralska
mgr Karol Górski
dr hab. Anna Horolets, prof. ucz.
dr Agata Hummel
mgr Justyna Jasionowska
mgr Agnieszka Jeż
dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.
prof. dr hab. Małgorzata Karpińska
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.
mgr Małgorzata Kowalska
dr Amanda Krzyworzeka
mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska
dr Mateusz Laszczkowski
dr Magdalena Lejman
dr hab. Agnieszka Leszczyńska
dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz.
dr Wojciech Lipiński
dr hab. Magdalena Lubańska
mgr Oskar Lubiński
dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek
dr Sylwia Makomaska
dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. ucz.
dr Maria Małanicz-Przybylska
dr Aneta Markuszewska
mgr Karolina Morawska
dr Karolina Mroziewicz
dr Katarzyna Naliwajek
mgr Anastasiya Niakrasava
dr hab. Tomasz Nowak
mgr Maria Opałka
dr Małgorzata Owczarska
dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz.
dr Helena Patzer
mgr Natalia Pomian
mgr Anna Ptak
dr hab. Jerzy Pysiak
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz.
dr hab. Tomasz Rakowski
dr Maria Reimann
dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka
dr Paweł Siechowicz
dr hab Sławomir Sikora
mgr Marcin Skupiński
dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz.
dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
mgr Justyna Szymańska
prof. dr hab. Wojciech Tygielski
prof. dr hab. Jerzy Sławomir Wasilewski
dr Katarzyna Waszczyńska
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
prof. dr hab. Antoni Ziemba
prof. dr hab. Hanna Magdalena Zowczak