Aktualności

Ankieta na temat nauczania zdalnego. Treść ogłoszenia poniżej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE

Kim jesteśmy? Tworzymy zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Polskiej Akademii Nauk.

Co robimy? W lipcu 2020 roku nasz zespół przeprowadził badanie dotyczące nauczania zdalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz, po pierwszym roku całkowitej nauki zdalnej, chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące korzyści i trudności związanych z przejściem na nowy sposób uczenia się/nauczania.

Zapraszamy WSZYSTKICH STUDENTÓW do wypełnienia anonimowej ankiety.

https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Iw6UeuKS2apuXI

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, w dowolnym momencie można z niego zrezygnować bez podania przyczyny i bez żadnych konsekwencji.

Wyniki będą analizowane zbiorczo i posłużą do wypracowania skutecznych strategii wsparcia osób z trudnościami w uczeniu się na UW oraz do celów naukowych.

Czas wypełnienia ankiety zależy od tempa pracy (w tym czytania i pisania) i zajmuje ok. 20-25 minut. Ankieta będzie otwarta do 20 lipca 2021 r.

Zapraszamy!

dr Joanna Zawadka
(joanna.zawadka at uw.edu.pl)

Wydział Polonistyki