Aktualności

4EU+ Alliance – kursy intensywne/workshops

W ramach Alliance 4 EU+, projekt L’Humanisme européen : questionnements de longue durée (Humanizm europejski: kwestia długiego trwania) zapraszamy na warsztaty naukowe Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku przeznaczone dla historyków średniowiecza i nowożytności z Sorbonne Université, Uniwersytetu Warszawskiego i Università degli studi di Milano.

Warsztaty organizują: prof. Elisabeth Crouzet-Pavan (historia średniowieczna), Denis Crouzet (historia nowożytna) – Faculté des Lettres de Sorbonne Université – UFR d’histoire et Centre Roland Mousnier (UMR 8596 Paris) oraz dr hab. Jerzy Pysiak (historia średniowieczna) – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce i prof. Marina Benedetti (historia średniowieczna) – Università degli studi di Milano, Dipartimento di Studi Storici.

Przedmiotem rozważań uczestników będą następujące wątki:

 1. warunki i okoliczności, w których humanizm kształtował związki między władzą a piśmiennictwem, zarówno pod względem treści, jak formy twórczości piśmiennej,
 2. okoliczności, w których, w kontekście interakcji między władzą a pismem i piśmiennictwem, piśmiennictwo i twórczość literacka otrzymały funkcję performatywną,
 3. w jakim zakresie „piśmiennictwo władzy” intencjonalnie powiększyło autorytet i władzę pisma – w jaki sposób piśmiennictwo i pismo stały się reprezentacją (manifestacją) władzy oraz czy i jak władza instrumentalizuje lub sakralizuje pismo i piśmiennictwo,
 4. zbadanie sposobów i praktyk nadawania władzy legitymizacji historycznej z pomocą piśmiennictwa,
 5. zbadanie procesu, w którym – w konsekwencji poddania piśmiennictwa kontroli ze strony władzy – władza staje się głównym tematem twórczości literackiej i nabiera cech monumentalnych.

Organizacja workshopu:

 • Workshop będzie się odbywał w Villa Finaly, Via Bolognese, 163n, 50139 Florencja.
 • W warsztatach weźmie udział 30 uczestników: po 10 osób z każdego z uniwersytetów partnerskich: studenci lub doktoranci oraz 2-3 pracowników naukowo-dydaktycznych (co najmniej ze stopniem doktora).
 • Bardzo serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w warsztatach z przygotowanym referatem wprowadzającym w tematykę warsztatów (do 45 minut).
 • Od studentów lub doktorantów będących uczniami workshopu wymagana jest obecność podczas wszystkich trzech dni warsztatów (13, 14 i 15 stycznia). Każdy z uczestników powinien przygotować referat na temat jednego z proponowanych wątków badawczych, nie dłuższy niż 25 minut, który następnie będzie poddany dyskusji. Językami roboczymi warsztatów są: francuski, włoski i angielski.
 • Uczestnicy są oczekiwani w Villa Finaly w środę 12 stycznia 2021 r. od godziny 16.00, około 19.30 zostanie podana dla wszystkich kolacja. Wszyscy uczestnicy będą zakwaterowani w Villa Finaly od środy 12 stycznia do niedzieli 16 stycznia rano.
 • Wszystkie posiłki będą podawane w Villa Finaly. Koszt pobytu i posiłków pokrywa Sorbonne Université jako organizator warsztatów. Koszty podróży (bilety lotnicze low cost lub kolejowe) pokrywają Uniwersytety macierzyste uczestników.
 • Sobotnie popołudnie 15 stycznia będzie wolne od zajęć, aby umożliwić uczestnikom zwiedzanie Florencji.

Zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak studentów i doktorantów prosimy o zgłaszanie kandydatur do 20 października 2021 r. do północy na jeden z następujących adresów mailowych: pysiak@uw.edu.pl (dr hab. Jerzy Pysiak, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce) lub jaworska-okninska@uw.edu.pl (dr Marta Jaworska-Oknińska, Biuro Współpracy z Zagranicą UW).