Aktualności

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce powstał 1 września 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego.