Aktualności

Świadkowie transformacji. Europejskie źródła monastyczne kultury średniowiecznej w Polsce

  • Nazwa Programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
  • Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. UW
  • Nr wewnętrzny UW: 501-D131-87-0000162
  • Nr umowy: NPRH/U22/SP/495768/2021/10
  • Wysokość dofinansowania: 569 254 PLN
  • Termin rozpoczęcia: 13-05-2022
  • Termin zakończenia: 12-05-2027
 

Zasadniczym celem projektu jest wprowadzenie do obiegu polskiej humanistyki jednych z najbardziej znaczących dzieł kultury światowej, tekstów źródłowych o ogromnym znaczeniu dla rozwoju kultury monastycznej zarówno w ośrodkach zachodnioeuropejskich, jak i w krajach peryferyjnych w stosunku do cywilizacyjnego centrum Europy, w tym w średniowiecznej Polsce. Źródła te kształtowały nie tylko kulturę monastyczną – zawarte w nich idee miały bowiem niezwykle istotne znaczenie dla kształtowania struktur kościelnych i wyobrażeń na temat funkcjonowania Kościoła w sensie ogólnym. Ukazują one ogromne bogactwo treści i problematyki, a ich monograficzne opracowania przyniosą zupełnie nowe interpretacje, uwypuklając długie trwanie idei, które, ewoluując w odległych od Polski środowiskach, trafiały do naszego kraju z mnichami. Są to badania wieloletnie, których celem jest kontynuacja ukazującej się od wielu lat monograficznej serii wydawnictw źródłowych z komentarzem naukowym – „Źródła Monastyczne”.