Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska stypendystów w projekcie badawczym „Różność z jedności”

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że w dwóch konkursach na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym pt.: „Różność z jedności. Produkcja drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach do początków XVII w.” (nr umowy UMO-2018/31/B/HS2/00533), finansowanym przez Narodowego Centrum Nauki, kierowanym przez prof. dr hab. Grażynę Jurkowlaniec, stypendia zostały przyznane mgr Annie Sucheckiej oraz mgr. Wojciechowi Milejowi.